22 januari: Verantwoordelijke vaders

 

 
DPM_logo

 
Thema: Een volwassen houding
________________________________________________________________________
Verantwoordelijke vaders

 

22 januari

We keren nog weer even terug naar Lot. Hij maakte de verkeerde keuze, omdat er in zijn hart iets verkeerd zat. Bovendien keek hij naar de materiële dingen in plaats van naar de geestelijke. Dus koos hij de zijde die er het meest welvarend en veelbelovend uitzag; het gebied met nog meer materiële welvaart dan hij al had, maar het was tevens een corrupte, verworden, slechte omgeving.

 

Een belangrijk gevolg van Lots keuze, is dat hij zijn hele gezin meenam richting Sodom. En een deel ervan heeft hij er zelfs aan verloren en nooit meer teruggekregen. Zijn aanstaande schoonzoons bleven achter en zijn vrouw veranderde tijdens de vlucht in een zoutpilaar. Dat is voor mij toch wel een van de grootste waarschuwingen over de enorme verantwoordelijkheid van vaderschap. Als mannen kunnen we (zeker als het gaat materiële zaken) een foute keuze maken en onze hele familie meenemen in de ellende die daaruit voortkomt. Zelf komen we er misschien wel weer heelhuids uit tevoorschijn. Maar zij misschien niet.

In zekere mate zijn wij dan verantwoordelijk voor het feit dat zij in Sodom achterblijven. Heb je je weleens afgevraagd hoe Lot zich gevoeld moet hebben toen hij Sodom was ontvlucht en er van die stad (en van zijn eigen rijkdom) niets overbleef dan rokende puinhopen? Zijn vrouw raakte hij kwijt en toen hij later met zijn dochters in een grot woonde, voerden zij hem dronken om zwanger van hem te raken… En hij was degene die hen had meegenomen naar Sodom.

 

In mijn boek Man & Vader betoog ik dat één van de grootste problemen van onze tijd is dat Vaders niet hun plaats innemen. Dit kan komen doordat ze teveel met zichzelf bezig zijn; hun carrière, hun hobbies of ambities… maar het kan ook komen door echtscheiding, waardoor de man letterlijk niet of nauwelijks aanwezig is in het leven van zijn kinderen. Wat de oorzaak ook is, het gaat hier om ‘afwezige vaders’, die er niet zijn in hun door God bedoelde rol als priester, profeet en koning. In het verhaal van Lot zien we hem niet zozeer als letterlijk ‘afwezige’ vader, maar wel dat hij in zijn ‘aanwezigheid’ niet de juiste keuzes maakte en onvoldoende als een ‘koning’ zijn gezin beschermde en leidde, door kwade invloeden weg te houden – dit met grote gevolgen voor zijn gezin.

 

Onze tijd vraagt om mannen die aanwezig zijn in hun gezin en ook in de gemeente:

1. als priester vertegenwoordigen zij hun gezin bij God, in gebed vragen ze om Gods genade en gunst.

2. als profeet spreken zij Gods Woord tot hun gezin, als leraar, maar ook datgene wat zij profetisch van God verstaan.

3. als koning beschermen zij door hun leiderschap, krachtige beslissingen en de voorziening die nodig is.

_______________________________________________________________________
Vader, ik bid dat U het tij keert en mannen doet opstaan die hun taak als trouwe, liefdevolle echtgenoot en aanwezige, leiding gevende vader opnemen en vervullen vanuit Uw kracht. Dank U voor Uw vaderschap in mijn leven. 

 
Uit het boek: 
Gods wil, mijn levensdoel 
_____________________________________________________________________

De bestseller Man & Vader heeft wereldwijd al miljoenen mannen de ogen geopend voor de bijzondere rol die de man namens God mag vervullen in zijn gezin. Binnenkort start voor de derde keer een internet-cursus die mannen in zeven lessen meeneemt door dit belangrijke boek.

DPM Wereldwijd…

22 januari – ZIMBABWE

Met een werkloosheid van 95% is het voor Tich, de directeur, moeilijk om Dereks boeken te verkopen. Veel mensen willen ze lezen, en degenen die dat gedaan hebben zijn rijk gezegend en hebben Tich bemoedigd met hun getuigenissen. Bid om genade, wijsheid en voorziening van de Heer voor Tich in deze situatie.
Bid dat de Heer de noodzakelijke veranderingen bewerkt t.a.v. de regering en de economie, zodat het Evangelie ongehinderd verspreid kan worden en Dereks onderwijs ontvangen kan worden door iedereen die het nodig heeft.
Bij al de moeilijkheden die ze hebben meegemaakt is de kerk in Zimbabwe gegroeid en kerken en denominaties verenigen zich om samen te werken. Tich heeft in 2013 twee conferenties van een denominatie bijgewoond, waar tijdens een lang weekend 30.000 en 50.000 mensen aanwezig waren.

Onze facebookpagina 

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen 

 
 
 
 
                                        

 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email