22 juni: Gebed als wapen

DPM_logo

Thema: Onze aanvalwapens
________________________________________________________________________

Gebed als wapen

22 juni  

Om satans bolwerken te kunnen aanvallen en neerhalen heeft God ons geestelijke wapens gegeven die daarvoor geschikt zijn. In onze basistekst, 2 Korinthiërs 10:4, lezen we:

 

…want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken.

 

Hier wordt uiteraard gedoeld op satans bolwerken. Met andere woorden, God heeft ons naast een uitrusting voor onze verdediging ook geestelijke wapens gegeven voor de aanval. Op grond van veel studie en persoonlijke ervaring, geloof ik dat de Bijbel ons vier belangrijke aanvalswapens aanreikt. Dat zijn: gebed, lofprijs, prediking en getuigenis. Vandaag en morgen zullen we ingaan op het wapen van gebed.

 

Hieraan moet ik overigens toevoegen dat gebed veel meer is dan een wapen. Gebed heeft zeer veel verschillende aspecten, en slechts één daarvan is gebed als wapen voor geestelijke oorlogvoering. Ik geloof dat dit het krachtigste is van alle wapens die God ons heeft toevertrouwd. In Efeziërs 6:18 zegt Paulus, nadat hij de zes verdedigende wapens heeft opgesomd:

 

En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest..

 

Daarmee gaat hij over van defensieve wapens naar het belangrijkste offensieve wapen: gebed. Stel je gebed voor als een intercontinentaal geleid projectiel, een lange-afstandsraket. Dit soort raketten wordt met behulp van een geavanceerd besturingssysteem van het ene continent naar het andere geschoten, met de bedoeling het doelwit te vernietigen. Gebed wordt niet belemmerd door afstand of tijd. Gebed zou kun je dus vergelijken met zo’n geleid projectiel. Daarmee kunnen we satans bolwerken op elke plaats aanvallen, zelfs in de hemelse gewesten.

 

In mijn boek Verander de geschiedenis door bidden en vasten heb ik verschillende indrukwekkende voorbeelden beschreven hoe de geschiedenis in verschillende landen, in Noord Afrika, in Israël, in Rusland en in Kenia, werd beïnvloed en positief veranderde door intensieve voorbede van Gods kinderen. O, als wij toch diep doordrongen zouden raken van de realiteit dat ons gebed werkelijk invloed heeft op de koers van ons land… De enorme toename van criminaliteit, wetteloosheid, menselijk lijden en andere duisternis zou worden afgeremd en de weg banen voor het getuigenis van redding in Jezus Christus, als het Lichaam van Christus haar geestelijke wapens oppakt en actief de strijd aangaat…

________________________________________________________________________

Vader, wat een genade dat wij als het Lichaam van Christus hier op aarde niet machteloos hoeven toezien hoe de duisternis steeds meer grip krijgt op landen, samenlevingen en culturen. Gebruik mij Heer, als een actieve soldaat in Uw leger, om lange-afstandsraketten van Uw genade, genezing en redding aan te wenden tot herstel voor de landen! 

 

________________________________________________________________________
Ben je nieuwsgierig naar de voorbeelden die Derek beschrijft over hoe ons bidden en vasten de loop van de geschiedenis kan veranderen? Lees Verander de geschiedenis door bidden en vasten.

DPM Wereldwijd…

22 juni – NEDERLAND

Bid om creativiteit bij de ontwikkeling van de webshop, waarbij sociale media gebruikt worden voor promotie, enz.

Bid voor Jolinde, een vrijwilligster die ‘Living As Salt and Light’ (Leven als zout en licht) vertaalt en ook zal meehelpen bij de publicatie.

Onze facebookpagina

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email