22 maart: God is soeverein in ons leven

 

 
DPM_logo

 
Thema: Een openbaring van Gods heiligheid
_________________________________________________________________________

God is soeverein in ons leven

22 maart

Het boek Job beschrijft een openbaring van Gods soevereiniteit en heiligheid die we in de komende dagen verder zullen ontvouwen. Mijn vrouw Ruth en ik hebben het boek Job geregeld samen bestudeerd, en het was altijd een verrijkende ervaring. Eén keer, toen we net klaar waren met het opnieuw lezen van dit boek, zei ik tegen haar: ‘Niemand kan God uitleggen.’ Het is belangrijk te beseffen dat het onmogelijk is om God volledig te begrijpen of te verklaren. Hij is ondoorgrondelijk en Hij is volkomen soeverein. Mijn definitie van soevereiniteit is als volgt: God doet wat Hij wil, op de manier die Hij wil, en Hij vraagt niemand om toestemming. De idee van Gods soevereiniteit, die in deze huidige generatie vaak wordt genegeerd, is één van de grootste en belangrijkste waarheden van de Bijbel.

Eén van mijn meest indrukwekkende ontdekkingen toen ik nadacht over Jobs ervaringen, was de wonderlijke wijze waarop God met hem omging. In zekere zin gaf God Job over aan satan en zei: ‘Tot hier kun je gaan, satan, maar niet verder.’ Satan had de macht over de negatieve situaties in het leven van Job, maar het is belangrijk te erkennen dat satan deze dingen alleen kon doen omdat God het toeliet.

Een ander opmerkelijk feit was dat Job de meest rechtvaardige man was van zijn generatie (zie Job 1:8). Dus wat was Gods bedoeling met alles wat hem overkwam? Mijn mening is dat God alle negatieve dingen die satan Job aandeed, gebruikte om Job te brengen tot de plaats waar hij een openbaring van God kon ontvangen van aangezicht tot aangezicht. Dat was het uiteindelijke doel. God deed dit om Job te brengen tot een ontmoeting met Hemzelf.

God maakt geen fouten. Alles wat Hij doet is goed. Soms hebben we omstandigheden doorgemaakt die bij ons de vraag opriepen of Hij misschien toch onrechtvaardig was, maar dat is onmogelijk. God is altijd rechtvaardig en altijd goed. Hier volgt een gedeelte uit de Bijbel dat ik geregeld proclameer. Het is afkomstig uit twee hoofdstukken van Daniël, en het verkondigt de soevereine majesteit van God.


Geprezen zij de naam van God, van eeuwigheid tot eeuwigheid, want Hij bezit wijsheid en kracht. Hij verandert tijden en uren, Hij zet koningen af en stelt koningen aan, Hij geeft de wijzen hun wijsheid, en de verstandigen hun kennis. Hij onthult diepe, verborgen dingen, Hij weet wat in duister is gehuld, en het licht woont bij Hem. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij en zijn koningschap duurt van generatie tot generatie voort. De mensen op aarde zijn slechts nietige wezens; Hij doet met de hemelse machten en met de mensen op aarde wat Hij wil. Er is niemand die Hem kan tegenhouden of tegen Hem kan zeggen: Wat hebt U gedaan?
 (Daniël 2:20-22; 4:31-32, NBG)

Mag God soeverein zijn in jouw leven? Je kunt je eigen leven proberen te redden door het vast te houden. Je kunt het voor jezelf houden, zorgen dat jij het leuk hebt, je eigen plannen maken, doen wat je wilt doen, maar je zult je leven verliezen. Of je kunt je leven neerleggen en daardoor een ander leven vinden. In Zijn autoriteit en soevereiniteit zegt Hij eenvoudig: ‘Volg Mij.’ Dat is alles.

_________________________________________________________________________
Vader, ik erken Uw soevereiniteit. Ik kan onmogelijk U volledig begrijpen. Ik kan ook niet Uw weg met mijn leven volledig begrijpen. Help mij om me over te geven aan Uw soevereiniteit. Ik wil mijn leven neerleggen en U volgen.
 
Uit: Heiligheid is geen optieJe Roeping en Leven in de laatste dagen.
DPM Wereldwijd…

22 maart – ZUID AFRIKA 

Bid voor Isabel en haar team dat ze wandelen in Gods bescherming en voorziening, en ze de visie en het plan van de Heer in 2014 vervullen. Onlangs werd de auto van een staflid gestolen buiten het kantoor. Ze prijzen God dat het geen kaping was. De Heer heeft de staf hier al een aantal keren beschermd! 
Bid dat er op de mailing over het zendingswerk in Afrika een heel goede respons zal komen. Er zijn fondsen nodig voor de gratis pakketten voor afgestudeerden van Bijbelscholen, voor de bibliotheken van Bijbelscholen, 
voor voorgangers, en ook voor het gevangeniswerk. 

Onze facebookpagina 

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen 

 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email