22 september: De reikwijdte van onze erfenis

 
 
DPM_logo

 
 

Weektekst:

Ik heb de Geest van het zoonschap ontvangen, door wie ik roep: Abba Vader.

Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader!
(Rom. 8:15)

De reikwijdte van onze erfenis

22 september

In Romeinen 8:32 lezen we over de reikwijdte van onze erfenis in Christus:
Hoe zal Hij Die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken? Als we Christus ontvangen, dan geeft God ons vrijuit
alle dingen. Sta daar eens bij stil: buiten Hem ontvangen we helemaal niets, maar in Hem alles! In dit vers ligt sterke nadruk op het bereik van onze erfenis en het feit dat de erfenis helemaal gratis is. Je kunt de erfenis onmogelijk verdienen. We ontvangen haar als een vrije gift, die alle dingen omvat. Als we Christus ontvangen, dan zijn we erfgenamen van de volledige erfenis – dus alles wat de Vader heeft, en alles wat de Vader en de Zoon hebben, is ook voor ons!  

In de eerste brief van Paulus aan de gemeente in Korinthe probeert Paulus de gelovigen te laten zien hoe rijk ze wel niet zijn. Hij bestraft hen een beetje omdat ze doen alsof ze arm zijn en gedragen zich gemeen, kinderachtig en jaloers ten opzichte van elkaar. Paulus schrijft in feite: ,,Jullie realiseren je niet wat je hebt.”

Laat daarom niemand roemen in mensen, want alles is van u. Of het nu gaat om Paulus, Apollos of Kefas, wereld, leven of dood, tegenwoordige of toekomstige dingen, alles is van u. U echter bent van Christus en Christus is van God (1 Korinthe 3:21-23). Wat een adembenemende stelling. Paulus zei eigenlijk: ,,Alle dingen zijn van jullie. Hou dus op om kinderachtig te doen en je zo druk te maken. Hang je ziel en zaligheid niet op aan predikers. Stop ermee zo klein te denken. Alles is van jullie.” De gave van de erfenis wordt vrij aan ons gegeven; we kunnen haar niet verdienen. Maar het is belangrijk dat we de Heilige Geest vragen om ons geloof en begrip te vergroten. De Heilige Geest is de vertegenwoordiger, en tenzij Hij tot ons spreekt en ons in de waarheid leidt, bestaat die erfenis alleen maar in woorden, maar wordt ze geen realiteit. De Heilige Geest maakt Gods beloften een realiteit.

Dank U Vader, dat ik uw kind ben. Ik proclameer dat ik door het ontvangen van Christus een erfgenaam ben geworden van de volledige erfenis. Ik heb de Geest van het zoonschap ontvangen, door wie ik roep: Papa Vader. Amen.

Bron: Onbegrijpelijke liefde (Boek)

 
Gods levende Woord

 

 

 

Uit het boek: Gods levende woord 
Klik hier voor meer info en bestellen

Onze facebookpagina 

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen 

 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email