23 april: Onverdiende gunst

   
   
   
 
DPM_logo

 
 

De afgelopen tijd hebben we gekeken naar Gods Heiligheid (en Zijn heiligheid in jouw mijn leven!). De komende periode gaan we ons richten op een ander zeer actueel en belangrijk thema, namelijk Gods genade. Dit doen we op basis van het boekje Genade of niets.

Thema: Definities van genade 
________________________________________________________________________

Onverdiende gunst  

23 april 

Genade… Ik ken geen ander woord dat de kern van de evangelieboodschap zo treffend omschrijft. Het is mijn oprechte verlangen dat de betekenis van het woord ‘genade’ jou als lezer ook zo diep zal raken, dat je leven erdoor verandert. Dat is echter afhankelijk van de houding waarmee je het onderwijs over dit nieuwe onderwerp tot je neemt. Als je de genade werkelijk aanvaardt en begrijpt, kun je zegeningen ontvangen die van eeuwige waarde. Maar als je er met een zelfgerichte houding naar kijkt, dan zul je er nauwelijks of geen geestelijke kracht uit kunnen putten. Je zult dan eerder gefrustreerd raken.

Laten we dit thema beginnen met een definitie van het woord ‘genade’. Het is een vrij officiële definitie, die door veel Bijbelleraars wordt gehanteerd. Ze beschrijft niet de volledige reikwijdte van de genade, maar is wel een goed beginpunt. Die definitie is als volgt:

Genade is de vrije, onverdiende gunst van God
voor mensen die deze gunst niet verdienen,
of voor hen die oordeel verdienen.

Genade is gratis; ze kan niet verdiend worden. We kunnen er niet voor werken. Genade is niet alleen voor hen die het niet verdienen, maar ook voor hen die op basis van hun werken Gods oordeel verdienen. Met andere woorden, op het moment dat wij straf verdienen, schenkt God ons het goede door Zijn genade.

In deze definitie is het woord ‘gunst’ gebruikt als synoniem voor genade. Met name in het Oude Testament worden deze woorden door elkaar heen gebruikt voor hetzelfde begrip. Genade is één van de sleutelbegrippen door de hele Bijbel heen. Genade wordt in het Oude Testament aan ons geïntroduceerd, en in het Nieuwe Testament tot perfectie bracht.

In het Nieuwe Testament komt het woord genade 150 keer voor. De gebruikelijke groet van christenen onderling in het Nieuwe Testament was: ‘Genade aan jou, en vrede…’ of in oudere vertalingen: ,,Genade zij u en vrede…’. Soms werd daar ook nog het woord ‘goedheid’ aan toegevoegd: ‘Genade, goedheid en vrede..’ In de volgorde van deze begroeting zou je de wenk kunnen zien, dat om vrede te kunnen ontvangen, je eerst de genade moet krijgen. Ik geloof dat dit waar is: om werkelijke vrede en goedheid te kunnen ervaren, moet je eerst Gods genade kennen.

De meeste boeken van het Nieuwe Testament eindigen ook met genade, in zinnen als: ‘De genade van de Heer is met jullie…’ of ‘Genade is met je geest..’ etc. Nu zijn de brieven uit het Nieuwe Testament de belangrijkste bron waardoor wij het leven als christen begrijpen, en van waaruit we Gods principes praktisch toepassen in ons leven. Als je de brieven zo beschouwt, dan begint en eindigt de praktijk van ons leven als christen dus met genade. En zo lang we de genade niet nemen als ons vertrekpunt en ons einddoel, zullen we ons leven als christen nooit echt succesvol kunnen leiden. Zo fundamenteel is het om de genade ten volle te begrijpen.

Het Griekse woord voor genade is ‘charis’ en in het Hebreeuws worden twee verschillende woorden gebruikt, namelijk ‘khen’ en ‘ratson’. Ze worden door elkaar gebruikt om hetzelfde te omschrijven. ‘Khen’ betekent schoonheid en ‘ratson’ betekent plezier of vreugde. In het Hebreeuwse begrip is genade dus altijd mooi en aantrekkelijk. 

________________________________________________________________________
Heer, wat heerlijk dat uw genade in uw ‘thuistaal’ geassocieerd wordt met ‘schoonheid’, ‘plezier’ en ‘vreugde’. Er is zoveel lelijks in de wereld om mij heen, maar U vult me met schoonheid, vreugde, plezier… Overstroom mij Heer, met uw verfrissende douche van genade, als een stroom die schoonspoelt, verfrist en leven geeft. Om uw schoonheid en vreugde door te geven. Amen!
 

Uit: Genade of niets

Deze prachtige studie van Derek Prince helpt je om de diepte en de veelzijdigheid van Gods genade te begrijpen. Als dat gebeurt, wordt ze voor jou tot een persoonlijke bron van dankbaarheid, vrede, wijsheid en besef van Gods overweldigende liefde. Iedere dag!
Klik hier voor meer info en bestellen.
DPM Wereldwijd…
 
23 april – SALOMON EILANDEN
Kortgeleden kwam er goedkeuring van de gevangenisautoriteiten om de studieprogramma’s van DPM uit te breiden naar nog een faciliteit. Bid om Gods
leiding en zalving bij het onderwijs en de bediening aan deze gevangenen.
Blijf bidden voor gevangenen en jongeren die ‘Fundament van geloof door Bijbelstudie’ doorwerken.
Bid ook dat de nieuwe coördinator, Hudson, werkt in Gods kracht en zalving terwijl hij de cursussen nakijkt die hij van de studenten krijgt.

Onze facebookpagina 

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen 

 
 
 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email