23 augustus: Hij blijft bij u en in u…

==
DPM_logo

Thema: De Geest van de waarheid

Hij blijft bij u en in u…

23 augustus 

We komen achter steeds meer aspecten van die bijzondere Derde Persoon van de Drieëenheid, de Heilige Geest. Een andere typering of benaming van de Heilige Geest, is dat Hij de Geest der waarheid is.

En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. (Johannes 14:16-17)

Jezus beloofde Zijn discipelen dat Hij de Vader zou vragen hun een Goddelijke Helper te sturen. De Helper gaf Hij een speciale naam: ‘de Geest van de Waarheid’. Tegelijkertijd waarschuwde Hij hen dat de wereld deze Helper niet zou kunnen ontvangen. De Bijbel geeft hier twee verklaringen voor. Ten eerste, vanaf het moment dat de mensheid in opstand kwam tegen God en zich van Hem afkeerde, is ze ook niet meer bereid geweest de waarheid te accepteren die hun onrechtvaardige daden aan het licht bracht. Zij houden de waarheid in ongerechtigheid ten onder. In een van de Engelse vertalingen staat hier: zij onderdrukken de waarheid in ongerechtigheid.

In de tweede plaats heeft de opstand tegen God de mensheid onder de heerschappij gebracht van ‘de god van deze eeuw’: satan, die de gehele wereld verleidt (of in de Engelse vertaling: ‘misleidt’). Hét wapen van satan is bedrog. Hiermee houdt hij de mensheid onder zijn controle. Als zijn vermogen om te bedriegen eenmaal van hem is afgenomen, dan heeft satan verder niets meer te bieden, behalve een plaats samen met hem in het eeuwige vuur!

De menselijke filosofie heeft door de eeuwen heen nooit een bevredigende definitie kunnen geven van ‘waarheid’. De Bijbel daarentegen geeft op de vraag naar ‘waarheid’ een drievoudig antwoord. Ten eerste zegt Jezus: Ik ben de waarheid (zie Joh. 14:6) Ten tweede zegt Hij als Hij bidt tot God de Vader: Uw Woord is de waarheid (zie Joh.17:17). Ten derde zegt Johannes ons dat de Heilige Geest de Geest der waarheid is (Zie Joh. 16:13)

Dank U wel, Heer, dat ik met de Geest van de waarheid die in mij woont, bevoorrecht ben ten opzichte van de menselijke filosofie, die nooit een bevredigend antwoord heeft kunnen krijgen op haar honger naar waarheid. Dank U Jezus, dat U, als het levende Brood dat uit de hemel is neergedaald, mijn honger naar de waarheid stilt – en dat Uw Geest samen met Uw Woord mij leert wat de waarheid is! Amen.

 

Over ruim een maand, vanaf 27 september, start de internetcursus ‘Leven met de Heilige Geest‘, waarin de stof uit het boekje ‘Wie is de Heilige Geest?’ maar ook ‘De doop in de Geest’ aan de orde komt.

  

DPM Wereldwijd…

23 augustus – FRANKRIJK

Bid om een toename van financiële ondersteuning door de plaatselijke gelovigen voor het werk van dit kantoor en voor het wereldwijde zendingswerk van DPM.

Bid dat elke zending Franse boeken naar Afrika (een of twee keer per maand)  veilig zal arriveren en ten volle gebruikt zal worden in de levens van de gelovigen in die landen.

Onze facebookpagina

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen

Send a test version of your email to yourself, and to others including a personal message. Up to  5  addresses may be entered separated by a comma “,”.

Email Address(es):
(Separate multiple addresses with a comma “,”)
Personal Note:

View Printable Version View Printable Version

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email