23 augustus: Vernieuwd worden

   
   
   
 
DPM_logo

 
 

Weektekst:

Mijn oude mens is ter dood gebracht in Christus, zodat de nieuwe mens in mij zou opstaan.

Lieg niet tegen elkaar; u hebt toch de oude mens met zijn daden uitgetrokken, en u met de nieuwe mens bekleed, die vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig het beeld van Hem die hem geschapen heeft.
(Kolossenzen 3:9,10)

Vernieuwd worden

23 augustus

Jezus was God, gesluierd in vlees. Toen het vlees van Jezus werd doorboord en gescheurd aan het kruis, werd het voorhangsel (of: de sluier) doormidden gescheurd.

In deze tijd wordt Christus geopenbaard in de gelovige; Hij leeft in de gelovige, maar Hij is nog steeds gesluierd door het vlees. De brief aan de Kolossenzen beschrijft een ander aspect van deze waarheid. Als het gaat over de nieuwe mens – wie we zijn in Christus – schrijft Paulus aan de gelovigen:

Lieg niet tegen elkaar; u hebt toch de oude mens met zijn daden uitgetrokken, en u met de nieuwe mens bekleed, die vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig het beeld van Hem die hem geschapen heeft (3:9,10).

Vernieuwing is dus een voortdurend proces dat in de tegenwoordige tijd plaatsvindt. Daarna zegt Paulus: …tot kennis, overeenkomstig het beeld van Hem die hem geschapen heeft. Het woord ‘kennis’ betekent ook ‘erkennen’. Het gaat er dus niet alleen om dat we Jezus intellectueel kennen, maar de we Hem ook erkennen als Heer in ieder gebied van ons leven; daardoor krijgt zijn beeltenis in ons gestalte.

Het einddoel van dit vernieuwingsproces is dat wij zijn beeld reproduceren. Ik geloof dat het een accurate, terechte vertaling is om te zeggen: ,,Die vernieuwd wordt in de erkenning van de Schepper, om zijn beeld te reproduceren.” Met andere woorden, het einddoel is het beeld te herstellen dat door de zondeval besmeurd is geraakt. Natuurlijk zal de climax hiervan plaatsvinden bij de opstanding uit de doden, als zelfs het fysieke lichaam van de gelovige getransformeerd zal worden naar het beeld van Jezus’ eigen opstandingslichaam.

Heer Jezus, dank U voor de omwisseling aan het kruis. Ik proclameer dat ik vernieuwd wordt naar het beeld van Hem die mij gemaakt heeft. Mijn oude mens is ter dood gebracht in Christus, zodat de nieuwe mens in mij zou opstaan. Amen.

Bron: Spiritual conflict, vol. 2: God’s secret plan unfolds: God’s purpose for the new race (CD)

In het boek Overwinning over de dood
gaat Derek Prince diep in op de Bijbelse waarheid van de opstanding uit de doden. Een hoopvol en troostend boek voor wie geconfronteerd is met verlies, of wie kampt met angst voor de dood.

Klik hier voor meer info en bestellen 


Gods levende Woord

Uit het boek: Gods levende woord 
Klik hier voor meer info en bestellen

Onze facebookpagina 

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen 

 
 
 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email