23 augustus: Wentel je last op de Vader!

Thema: Aspecten van bevrijding: Bevrijd van de wereld

Wentel je last op de Vader!
sunset-horizon.jpg

23 augustus

En de wereld gaat voorbij en haar begeren, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. (1 Joh. 2:17)
Wat een geweldige waarheid! Deze wereld gaat voorbij… Alles in deze wereld is niet blijvend. Maar als jij jouw wil verenigt met de wil van God en zegt: ,,Ik ben hier om Zijn wil te doen”, dan ben je net zo onwankelbaar en onverslaanbaar als Gods wil zelf. Je zult nooit verslagen worden, want uiteindelijk kan Gods wil nooit verslagen worden. De sleutel is je eigen wil af te stemmen op die van God. De duivel zal proberen je te overtuigen dat dit je teveel zal kosten. Maar hij is een leugenaar. Luister niet naar hem. In de eerste plaats omdat datgene wat je moet opgeven immers toch voorbij zou gaan… En ten tweede is het een zegen om jouw wil één te maken met die van God!
Het neemt de zware last weg die zegt: ,,Ik heb niemand om op terug te vallen dan mezelf.” Wentel je last op de Vader; Hij zal voor je zorgen. (zie 1 Petr. 5:7)
Jakobus was erg uitgesproken, als het gaat om vriendschap met de wereld:
 
Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend van de wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God. (Jak. 4:4)
Waarom noemt hij zijn lezers ‘overspeligen’? Omdat christenen die naar de wereld hangen nadat ze zichzelf aan God hebben toegewijd, in geestelijk opzicht overspel plegen – feitelijk verbreken ze hun verloving met Jezus. Duidelijker kan het niet gezegd worden. Vriendschap met het wereldsysteem is vijandschap tegen God. Je moet kiezen.
De vraag waar ieder van ons mee geconfronteerd wordt, is: Ben ik een vriend van God, of ben ik een vriend van de wereld?
Voor mijzelf is al lang geleden die beslissing genomen: De wereld heeft mij werkelijk helemaal niets te bieden; zij gaat immers voorbij, met al haar begeerte… Ik kies om de wil van God te doen, en geloof de Bijbelse belofte dat wie de wil van God doet, die blijft tot in eeuwigheid!
Hemelse Vader, dank U wel voor de zegen dat ik mijn wil één mag maken met die van U! Ik ga niet langer gebukt onder de last dat ik alleen maar op mezelf kan terugvallen… Ik wentel al mijn zorgen en problemen op U, want ik weet dat U voor mij zorgt! Amen.
 

Spreek vandaag eens het volgende gebed uit, waarin je bewust kiest om niet zelf met je problemen te blijven worstelen, maar het over te geven aan Jezus, Hij zorgt voor je! Tip: Bemoedig binnenkort eens een paar mensen die problemen hebben met deze kaart die heet: Goedemorgen! Hier spreekt je Vader… 
(N.B. Bestelling kan om logistieke redenen alleen per 5 stuks, of in combinatie met andere kaarten of producten…)
 

 

Uit: Betaald met bloed

 

Gebed voor DPM Wereldwijd… 
CHINA
Een Chinees netwerk van kerken heeft onlangs aan een lid van het team gevraagd om betrokken te zijn bij het inzegenen van voorgangers en oudsten die uit verschillende gebieden van China kwamen, en naar huis terug zullen keren om de Heer te dienen. Bid dat dit netwerk, dat Dereks materiaal hogelijk waardeert, royaal voorzien zal worden van Dereks onderwijs.

 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email