23 februari: Geleid worden door de Heilige Geest

 

 
DPM_logo

 
Thema: Basisvoorwaarde 7: Geleid worden door de Heilige Geest
_________________________________________________________________________

Geleid worden door de Heilige Geest

23 februari

We hebben nu 6 basisvoorwaarden voor verhoord gebed behandeld: 
1. Kom in eerbiedige onderwerping.
2. Heb geloof.
3. Bid in de Naam van Jezus.
4. Nader tot God met vrijmoedigheid
5. Het juiste motief
6. Vergeving
De laatste twee voorwaarden zijn geleid worden door de Heilige Geest en leren vragen in overeenstemming met Gods Woord. We zagen al eerder dat Gods Geest van leven in ons een rol speelt in het overwinnen van veroordeling. De laatste twee voorwaarden echter  benadrukken Zijn leiding, want de  kracht van de Heilige Geest werkt door onze gebeden heen, maar alleen voor zover die gebeden in lijn zijn met het Woord van God.

Laten we beginnen met een bekend vers uit Romeinen 8:14: Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. In het Grieks staat dit in de ‘voortdurende tegenwoordige’ tijd. Zo velen als er voortdurend geleid worden door de Geest van God, die zijn kinderen van God. Hoe kun je dagelijks als zoon of dochter van God leven in deze wereld? Door regelmatig, of voortdurend, geleid te worden door de Heilige Geest. Verderop in Romeinen 8 past Paulus deze waarheid over de leiding van de Heilige Geest specifiek toe op gebed:

En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij (de Geest) naar de wil van God voor de heiligen pleit. (verzen 26-27)

Paulus zegt dat de Geest onze zwakheden te hulp komt – en hij zegt ook dat we allemaal een specifieke zwakheid hebben. Daarmee bedoelt hij geen fysieke zwakheid; het is geen ziekte. Het is deel van onze vleselijke natuur – en wat is die zwakheid? Wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. Of, om het anders te zeggen, we weten niet altijd waar we voor moeten bidden. En zelfs als we dat wel weten, dan weten we vaak nog steeds niet hoe we daar dan voor moeten bidden. Het kan zijn dat je weet dat je zoon gebed nodig heeft, of een goede vriend die iets ergs meemaakt, maar je weet niet hoe je moet bidden. Wat is dan Gods oplossing? De Geest van God komt je in deze zwakheid te hulp. Hoe? Hij neemt het over en doet voorbede door jou heen, biddend naar de wil van God. Dus als wij niet weten hoe we moeten bidden in lijn met het denken van God, of als we geconfronteerd worden met een nood waarvan we niet weten hoe we ervoor moeten bidden, wat doen we dan? We richten ons op de Heilige Geest en zeggen: ‘Heilige Geest, neemt U het over en bid U door mij heen.’Daarom is het ook zo belangrijk om bij gebed altijd de rust te nemen om je af te stemmen op de Heilige Geest.

_________________________________________________________________________
Vader, dank U wel dat U Uw Heilige Geest aan mij gegeven heeft om door mij heen te bidden. Ik weet vaak niet wat en hoe ik bidden moet. Maar U wel! Dank U wel dat Uw Heilige Geest mijn zwakheid te hulp komt en het dan van mij overneemt. Amen.
Leer_bidden

Uit het boek: 
Leer bidden
_________________________________________________________________________
Er zijn vijf proclamaties over het werk van de Heilige Geest in ons leven, en één daarvan heet ‘De Heilige Geest leidt mij‘. Deze proclamatie is vandaag heel toepasselijk. 

DPM Wereldwijd…

23 februari – NEDERLAND
Bid dat het nieuwe boek Apart Gezet voor God vele Christenen sterk zal aanraken om gehoor te geven aan God’s oproep tot heiligheid.
Bid om wijsheid, creativiteit en de leiding van de Heer in het ontwikkelen van drie nieuwe internet cursussen in de komende zes maanden: ‘Het Huwelijksverbond’ (voor paren); ‘Israël'(gebaseerd op het boek Beloofde Land); en ‘Wie is de Heilige Geest?’

Onze facebookpagina 

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen 

 
 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email