23 februari: Nieuwe bestemming, nieuw geloof, nieuwe moed…

Thema: Onze gepaste reactie

Nieuwe bestemming, nieuw geloof, nieuwe moed…

23 februari

In 1 Koningen 19 lezen we dat Elia op de vlucht is voor koningin Isebel. Na de dramatische overwinnning op de Baäl-priesters vlucht hij naar de woestijn en onderneemt vervolgens een lange reis naar de berg Horeb, de plaats waar God Zijn verbond had gesloten met de kinderen van Israël. Als Elia zich op de berg Horeb bevindt, spreekt de Heer tot hem en maakt Elia een aantal dramatische gebeurtenissen mee voordat hij een nieuwe openbaring van God ontvangt:

 

Kom naar buiten, zei de Heer, en treed hier op de berg voor Mij aan. En daar kwam de Heer voorbij. Er ging een grote, krachtige windvlaag voor de Heer uit, die de bergen spleet en de rotsen aan stukken sloeg, maar de Heer bevond zich niet in die windvlaag. Na de windvlaag kwam er een aardbeving, maar de Heer bevond zich niet in die aardbeving. Na de aardbeving was er vuur, maar de Heer bevond zich niet in dat vuur

(1 Koningen 19:9:11,12).

 

Het bovenstaande noem ik wel eens het voorspel van aanbidding: de wind, de aardbeving en het vuur. Soms is er ontzagwekkend tumult en grote opwinding, maar er is geen aanbidding. Maar na de drukte…

 

Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries (vers 12).

 

De ‘Amplified Bible’ vertaalt dit met een geluid van een zachte stilte. Dat is wat ik altijd associeer met aanbidding: het geluid van een zachte stilte.

 

Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht (vers 13).

 

Dat is aanbidding! Engelen en serafs worden in de Bijbel voorgesteld als wezens die hun gezichten en voeten met hun vleugels bedekken als ze in Gods aanwezigheid zijn. Elia bedekte zijn gezicht.

 

Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij kwam naar buiten en ging in de opening van de grot staan, en daar klonk een stem die tot hem sprak: Elia, wat doe je hier? (vers 13).

 

Hoezeer hij eerder ook geïntimideerd was door Isebel die hem najoeg, of onder de indruk was van storm, aarbeving en vuur, Elia kwam nu in die bekende plaats van stilte en eerbied in Gods aanwezigheid, daar waar God tot hem kon spreken. Met die houding kon Elia Gods fluistering verstaan, een geluid  dat hij op geen enkele andere manier kon horen. En door het horen van die stem ontving hij nieuwe leiding en kracht, zo lezen we in het vervolg van het verhaal. Hij ging op weg, een man met een nieuwe bestemming, nieuw geloof en nieuwe moed. Hij was door aanbidding de rust binnengegaan.

Vader, als ik door zo’n Elia-ervaring heenga – ontmoediging met name na een periode van zware geestelijke strijd en zelfs Uw overwinning – breng mij dan terug in Uw rust, Heer. Maak mij gevoelig voor die zachte bries van Uw Geest, waarin mijn geloof wordt vernieuwd en ik mag leven naar Uw roeping. Amen.  

Cover Binnengaan in Gods aanwezigheid

 

Uit het boek: In Gods aanwezigheid

DPM Wereldwijd…
NOORWEGENBid voor het team in Noorwegen – het bestuur, de werkers op kantoor,
de vertalers en de vele groepen in het land die bidden en vasten; zij bidden voor en netwerken met DPM.

Bid om veel nieuwe contacten dit jaar met de doorsnee mensen, zodat ze steun krijgen van Dereks onderwijsmateriaal en goede relaties gaan opbouwen met het Noorse team.

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email