23 januari: Alles achterlaten

 

 
DPM_logo

Thema: Een volwassen houding
_______________________________________________________________________
Alles achterlaten

23 januari

Gisteren lazen we over Lot. Vandaag schakelen we weer terug naar het verhaal van Abraham, in vers 14 van Genesis 13:

 

Nadat Lot was weggegaan, zei de HEER tegen Abram: ‘Kijk eens goed om je heen, kijk vanaf de plaats waar je nu staat naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen.’

 

Zo lang Lot nog bij hem was, kon Abraham zijn erfenis niet zien. God gaf hem het inzicht niet. Maar toen Lot was afgescheiden, werd de versluiering weggehaald. Abraham hoefde niet eens te verhuizen, hij hoefde alleen maar te kijken om zijn erfenis te zien. En elke kant die hij uit keek, zou van hem worden. Vervolgens zei de Heer: ,,Kijk niet alleen, maar wandel er ook doorheen, van links naar rechts en van noord naar zuid… want het wordt allemaal van jou.”

 

Maar hij kon zijn erfenis pas zien toen hij de derde toewijding had gemaakt, namelijk om Lot los te laten… Ook wij zijn soms totaal blind voor het feit dat we al in ons beloofde land wonen, omdat God de sluier nog niet heeft weggehaald. We herkennen pas dat we wonen en functioneren in onze bestemming, als we de diepere toewijding van gehoorzaamheid hebben gemaakt.

 

Merk op dat iedere dieper gaande toewijding steeds inhield dat Abraham iets moest loslaten of van iets los moest komen. Hij moest zijn thuisstad loslaten, zijn vader moest worden weggenomen voor hij verder kon, en hij moest er ook voor kiezen om zijn neef los te laten. Alleen toen kon Abraham zien welke prachtige bestemming God voor hem had.

 

De Heer Jezus verwoordt een soortgelijke gedachte, in Lukas 14:26, waar Hij zegt dat wie zijn vader en moeder, broers en zusters niet haat, kan zijn discipel niet zijn. En is die uitspraak vandaag al vergaand en radicaal, in de tijd en cultuur van de Here Jezus was die gedachte helemaal schokkend! De hele context van dit Bijbelvers schetst een zeer radicale, totale overgave, waarin we bereid moeten zijn om alle binding met onze achtergrond, ons geld, onze vrienden en familie, te verbreken om achter Hem aan te gaan. Alleen met die houding ontdek je de volledige bestemming die God voor je heeft.

____________________________________________________________________

Heer Jezus, ik wil U liefhebben boven alles, en mijn hele leven aan U overgeven. Dit om werkelijk Uw discipel te zijn en die steeds verdergaande toewijding aan U en Uw plan gestalte te geven. Amen!

 
Uit het boek: 
Gods wil, mijn levensdoel 
__________________________________________________________________________
Misschien vraag je je bij deze overdenking af wie Derek zelf eigenlijk was als persoon en als discipel… In de videobiografie vertelt Derek Prince bewogen en inspirerend over zijn persoonlijke leven en bediening. Een boeiend en ontroerend videodocument waarin Derek Prince terugkijkt op zijn leven als discipel. Gratis te bekijken op ons Youtube-kanaal, of aan te schaffen op dvd via de webshop. 

DPM Wereldwijd…

23 januari – LATIJNS AMERIKA

Er worden meer contacten gelegd in Latijns Amerika. Bid voor de betrokken stafleden dat ze duidelijk de leiding en timing van de Heer verstaan wat betreft de vestiging van het werk van DPM in sommige van deze landen. 

 

Onze facebookpagina 

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen 

 
 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email