23 juli: Gods Geest wil ons helpen beseffen hoe rijk we zijn

Thema: De complete erfenis

23 juli

Gods Geest wil ons helpen beseffen hoe rijk we zijn

 

We kijken naar nog een schriftgedeelte dat spreekt over onze erfenis. Romeinen 8:32:

Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken?

Bedenk eens wat deze woorden inhouden… Als we Christus ontvangen, schenkt Hij ons vrijelijk ook alle dingen! Maar zónder Hem ontvangen we niets. Er ligt hier een geweldige nadruk op de enorme inhoud van de erfenis, en op het feit dat we haar vrijelijk, dus gratis, ontvangen. We kunnen haar niet verdienen. We ontvangen de erfenis als een vrij geschenk en ze omvat‘alle dingen’. Als we Christus ontvangen, zijn we erfgenamen van de volledige erfenis; alles wat God de Vader en God de Zoon bezitten.

In de eerste Korinthe-brief probeert Paulus de gelovigen in Korinthe hun rijkdom te doen inzien. Hij verwijt hen dat ze doen alsof ze niets ontvangen hebben. Ze gedragen zich jaloers en kleinzielig ten opzichte van elkaar en Paulus zegt dan in andere woorden het volgende: ‘Jullie beseffen niet wat jullie eigenlijk hebben!’ Kijk maar, in 1 Korinthe 3:21-23:

Laat daarom niemand roemen in mensen, want alles is van u: Hetzij Paulus, hetzij Apollos, hetzij Kéfas, hetzij de wereld, hetzij het leven, hetzij de dood, hetzij tegenwoordige dingen, hetzij toekomstige dingen, alles is van u. U echter bent van Christus en Christus is van God.

Wat een geweldige gedachte! Hij zegt: Alle dingen behoren ú toe. Stop ermee zo zielig en klein te denken. Wees niet zo beperkt, maar bedenk: alles is van jullie! Maar onthoud wel dat het gratis aan ons is gegeven. We kunnen het niet verdienen.

Wat wel belangrijk is, is dat we de Heilige Geest vragen ons geloof en ons begrip te vergroten. Hij is tenslotte de beheerder. Tenzij de Heilige Geest tot ons spreekt en ons leidt in Zijn waarheid, blijven deze woorden slechts woorden, en zullen geen werkelijkheid worden. Het is de Heilige Geest die de beloften maakt tot werkelijkheid.

 

Heer, wat ben ik onvoorstelbaar bevoorrecht door alles wat U mij gegeven hebt! Wilt U mij helpen dit steeds beter te beseffen. Ik wil mijn leven ernaar richten, en open zijn voor het spreken van Uw Geest. Amen.

 

Vanaf 27 september start een nieuwe internetcursus leven met de Heilige Geest. Daarin komen vele aspecten van de Heilige Geest aan de orde, waaronder ook Zijn functie als schatbewaarder van de hemelse rijkdom…
Klik hier voor meer info.

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email