23 maart: Onmetelijke vergeving

Thema: Zegeningen van het nieuwe verbond

Onmetelijke vergeving

23 maart

Gisteren zagen we: Zijn lichaam werd het zondeoffer en daardoor werd voor eens en voor altijd betaald voor jouw en mijn zonden. Als we dat aanvaarden, zijn we vrij van de gebondenheid en de schuld van de zonde. Terugkijkend naar het vers in Hebreeën lezen we:

 

…langs een nieuwe en levende weg, die Hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. (Hebreeën 10:20)

 

Onze vleselijke natuur is het voorhangsel, gekruisigd in het lichaam van Jezus. We kunnen dat voorhangsel niet zomaar voorbij om dicht bij God te komen; het voorhangsel moet weggenomen worden, en dat is gebeurd in het lichaam van Jezus. Toen Zijn vlees voor onze zonden werd stukgetrokken en verscheurd aan het kruis, scheurde ook het voorhangsel.

 

De tempel was op dezelfde drievoudige wijze gebouwd als de tabernakel; de voorhof, het heilige en het heilige der heiligen. Het enige verschil was dat de tempel duurzamer was en groter. Volgens de goddelijke orde was het heilige der heiligen afgesloten door middel van dit enorme, glorieuze, dikke en ondoorzichtige gordijn. Maar toen Jezus stierf aan het kruis, net buiten de stad Jeruzalem, gebeurde er iets met dat gordijn.

 

Jezus riep nogmaals met luide stem en gaf de geest. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden; (Matteüs 27:50,51).

 

Er bestaat geen enkele twijfel over wie hier de hand in had. God, geen mens; het gordijn scheurde immers van boven naar beneden. De weg naar het allerheiligste werd geopend door de dood van Jezus, omdat God in het vlees van Jezus aan het kruis, onze zonde veroordeelde en voor altijd wegdeed. Ver weg…

 

David beschrijft in Psalm 103:12 hoe ver God onze zonde van ons wegdeed:Zo ver het oosten is van het westen, zo ver doet Hij onze overtredingen van ons.

 

Geïnspireerd door de Heilige Geest, koos David niet de afstand tussen het noorden en zuiden voor zijn beeldspraak… Die afstand is immers meetbaar: een noordpool en een zuidpool… Maar oost en west kennen geen einde…

 

Door Gods onmetelijke vergeving, doordat het voorhangsel in Jezus (en in Hem ook onze vleselijke natuur) is gescheurd, is het heilige der heiligen nu voor ons toegankelijk!

Vader, dank U dat Uw vergeving geen einde kent en dat mijn vleselijke natuur in Jezus is gekruisigd. Het is heerlijk om vrij te zijn om tot Uw eer en naar Uw weg te mogen leven. Amen.
Cover Binnengaan in Gods aanwezigheid

 

Uit het boek: In Gods aanwezigheid

DPM Wereldwijd…
 

CHINA

Het huidige Chinese leiderschap treedt hard op tegen corruptie, maar dit blijkt ook te worden gebruikt in bepaalde situaties om oppositiegeluiden te doen verstommen.

Bid dat de kerk niet betrokken raakt bij deze politieke beweging en zal blijven groeien, in aantal en in diepte met de Heer.

Bid dat het leiderschap in China een grotere godsdienstvrijheid zal toestaan, en deze niet verder zal beperken.

 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email