23 mei: Geestelijke strijd

DPM_logo

Thema: Geestelijke strijd 
_________________________________________________________________

Geestelijke strijd

23 mei 

Gisteren hebben we een begin gemaakt met het leren begrijpen van de geestelijke strijd waar we als kinderen van God allemaal mee te maken hebben. We begonnen onze zoektocht bij de bekende verzen uit Efeze 6:10-12: Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels. Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

 

Het is opmerkelijk dat vrijwel alle vertalingen behalve de Groot Nieuws Bijbel, benadrukken dat het hoofdkwartier van dit goed georganiseerde koninkrijk gevestigd is in de hemelse gewesten. Uit Efeziërs 6:12 komen verschillende feiten naar voren. Allereerst wordt duidelijk dat deze geestelijke strijd geldt voor alle christenen, dus niet alleen voor een groep zendelingen, voorgangers of evangelisten. Heel veel christenen zien deze strijd niet zo. Iemand zei eens: ,,Efeze 6:12 wordt nogal eens te vroeg afgebroken. Sommige christenen lezen dan: ,,Wij hebben niet te worstelen – punt!” Met andere woorden, al wat we moeten doen, is in de kerk zitten en psalmen zingen. Maar Paulus zegt: ,,We zijn betrokken bij een worstelwedstrijd, maar niet tegen vlees en bloed.”

 

Laten we even inzoomen op het begrip worstelen. Dit is één van de meest intensieve vormen van gevecht tussen twee personen. Ieder lichaamsdeel is erbij betrokken, en er is veel oefening, techniek en tactiek nodig om te kunnen winnen. Het is een totale, intensieve strijd.

 

Het is ook belangrijk om voortdurend te beseffen dat onze strijd NOOIT is tegen vlees en bloed. Onze strijd is nooit tegen mensen, maar tegen de overheden, de machten en de wereldbeheersers van deze duisternis; tegen boze geesten in de hemelse gewesten. En zoals we zagen, het is een totale, intensieve strijd, waar ons hele (geestelijke) lichaam bij betrokken is.

_________________________________________________________________
Heer, wilt U mij er diep van doordringen dat mijn strijd nooit is tegen mensen. Maak dat ik altijd op mensen reageer vanuit Uw genade en vergeving, maar sterk mij ook om fel in die intensieve strijd te staan, met de geestelijke wapenrusting die U mij gegeven hebt. Amen! 
 

_________________________________________________________________
Als je merkt dat er op de bodem van jouw hart de gedachte leeft dat jouw strijd soms wel is tegen vlees en bloed… mogen we dan het boekje ‘Ik vergeef je! De drie krachtigste woorden op aarde…‘ aanraden? Het is zo belangrijk om geen bitterheid in je leven te laten bestaan, als je je komende periode gaat bekwamen in geestelijke strijd. De proclamatie over vergeving is misschien ook een goede start, als je hier en nu een begin wilt maken met ‘opruimen’… om klaar te zijn voor de strijd!
DPM Wereldwijd…

23 mei – NEPAL

Een voorganger (die ook werkt als advocaat) heeft Dereks boekjes ‘Gods Woord, kracht en gezag’ en ‘Through Repentance to Faith’ (Door bekering naar geloof) vertaald en gedrukt in de Tamang taal.

Bid om Gods zalving en bescherming voor hem waar hij doorgaat met het vertalen van Dereks materiaal.

Bid dat allen die dit onderwijs ontvangen er rijk door gezegend en gevoed zullen worden.

Onze facebookpagina

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email