23 mei: Vrede, dankbaarheid, en Gods Woord in ons hart

Thema: Hoe weet je zeker dat je God hebt gehoord?

Vrede, dankbaarheid, en Gods Woord in ons hart

23 mei

We lezen nog eens de tekst uit Kolossenzen 3:15,16:

 

Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft.

 

In deze prachtige tekst worden drie factoren met elkaar gecombineerd: Gods vrede, dankbaarheid en Gods Woord in ons hart. Deze drie moeten we voortdurend blijven zien in hun samenhang. Als het Gods stem is die we horen, dan zullen we vrede ervaren, en zal ons hart overvloeien van dankbaarheid. Als het een vreselijke inspanning vergt om God te danken, als je lofprijs opdroogt, dan is het waarschijnlijk niet de Heilige Geest die je beweegt. Daarna staat er: Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen. Datgene wat je ontvangt, toets je voortdurend aan de hand van het Woord van God dat in je woont. Het is overigens onze verantwoordelijkheid onszelf te voeden met dat Woord, te zorgen dat het ‘rijkelijk in ons woont’ – alleen op die manier hebben we namelijk de bagage in huis om de woorden die we menen te ontvangen van God, te toetsen.

 

**De Persoon die voor ons onmisbaar is om de drie factoren van vrede, dankbaarheid en Gods Woord in ons hart te bewaren, is de Heilige Geest! Deze derde persoon van de Goddelijke Drieëenheid bewaart ons in Gods vrede (zie Rom. 14:17). Hij houdt ons vast in Gods genade, oftewel het Griekse woord charis, dat zowel ‘dankbaarheid’ als ‘genade’ betekent (zie Hebreeën 12:28). Hij is ten derde ook hoogstpersoonlijk de Auteur van Gods Woord, de Bijbel… (zie o.m. 1 Petrus 1:21)

 

In Efeze 5:18 draagt Paulus de gemeente op om ‘vol te zijn van de Heilige Geest’. En vervolgens zien we ook hier dat Paulus een soortgelijk resultaat beschrijft als dat we in Kolossenzen 3:15 en 16 tegenkwamen: laat de Geest u vervullen en zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer en dank God, die uw Vader is, altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus.

 

Als we Gods stem verstaan en Zijn Woord, Zijn Goddelijke vrede, en dankbaarheid in ons woont door de Heilige Geest, dan kunnen we niet anders dan zingen van blijdschap, en uiting geven aan de vrede en dankbaarheid die regeert in ons hart. We sluiten af door nog eens te kijken naar de drie wegen om te toetsen of we Gods stem werkelijk hebben verstaan:

  1. De stem van God is altijd in overeenstemming met de Bijbel – de Heilige Geest is immers de auteur van de bijbel.
  2. De stem van God zal bevestigd worden door de omstandigheden – op de één of andere manier lopen de dingen zo dat we weten: God is in deze situatie.
  3. De stem van God brengt Gods vrede in ons hart – die vrede is de scheidsrechter die zegt: ,,Ja, dat is goed. Nee, dit is niet goed.”

Als we deze drie toetsen ons uitgangspunt maken, en op deze manier wandelen, dan zullen we niet snel de verkeerde kant op gaan en zal Gods vrede en dankbaarheid voortdurend heersen in ons hart – doordat Gods levende Woord ons leidt.

 Heer Jezus, dank U wel voor die dagelijkse vriend en metgezel, Uw Heilige Geest, die met Uw Geest van dankbaarheid in mij woont! Wat een genade! Vul mij vandaag opnieuw Heer, tot overlopens toe, zodat ik woon in de waarheid van Uw Woord, Uw Goddelijke vrede ervaar en mijn leven een loflied is voor U! Amen.
 

Bron: Luisteren naar God
(uit de serie: Leren in de stilte)
Ook verkrijgbaar als luisterboek!
Mocht je meer willen leren over de rol van de Heilige Geest in je leven en de dankbaarheid en lofprijs die Hij bewerkt, lees dan ook op onze website de artikelen ‘Vrij om te aanbidden‘ en ‘Overwinning in lofprijs‘. In het voorjaar van 2016 gaat tevens opnieuw de internetcursus ‘Leven met de Heilige Geest’ van start, om je te helpen Zijn dagelijkse leiding en vriendschap te gaan ervaren. Voor meer info: klik hier.
Gebed voor DPM Wereldwijd… BOTSWANA

  • Bid om een geslaagde druk van Life-Changing Spiritual Power in de Tswana taal, en voor de verspreiding ervan in Botswana en het noordwestelijke gebied van Zuid Afrika.
  • Bid dat er geen beleid wordt aangenomen dat het moeilijk zou maken voor zendelingen, kleine groepen Christenen en bedieningen om te werken en uit te reiken.

 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email