23 september: Het eeuwige vaderschap van God

 

DPM_logo

 

Weektekst:

Ik heb de Geest van het zoonschap ontvangen, door wie ik roep: Abba Vader.

Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader!
(Rom. 8:15)

Het eeuwige vaderschap van God

23 september

We zullen de relatie van de Vader met zijn kinderen eens wat nader bekijken:
Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus, naar wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt (Efeze 1:13,14).

De J.B. Phillips vertaling van vers 15 luidt: …vanwaar al het vaderschap, aards en hemels, is afgeleid. Dit vers geeft ons een geweldige openbaring – namelijk dat alle vaderschap eeuwig is. Het is vernoemd naar het vaderschap van God in de hemel; de heiligheid en autoriteit wordt van het goddelijke, eeuwige vaderschap in de hemel geprojecteerd naar alle vaderschap hier op aarde.

Voordat de schepping plaatsvond, was God al een Vader – de Vader van onze Heer Jezus Christus. Deze relatie van vaderschap en zoonschap binnen de Godheid is eeuwig. Voordat de schepping plaatsvond, was God al eeuwig Vader en was Christus eeuwig zijn Zoon. Ieder vaderschap in de schepping is dus afgeleid van het eeuwige vaderschap van God.

In een bekend vers uit het evangelie van Johannes, zegt Jezus: In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen (of: kamers)(Johannes 14:2). Deze tekst openbaart het feit dat God een Vader is en dat Hij een huis heeft. In de Bijbel wordt het woord ‘huis’ echter meestal niet gebruikt om een materieel gebouw te beschrijven, maar wordt het gebruikt om een gezin te beschrijven en het gebouw waar dit gezin verblijft. Toen Jezus zei: In het huis van mijn Vader, bedoelde Hij Gods hemelse gezin. God is voor eeuwig een Vader, en zijn gezinsleven waar jij en ik bij horen, heeft zijn oorsprong in de hemel, in de relatie tussen de Vader en de Zoon.

Dank U Vader, dat ik uw kind ben. Ik proclameer dat het vaderschap van God eeuwig is en dat ik deel uitmaak van Gods hemelse gezin. Ik heb de Geest van het zoonschap ontvangen en door Hem roep ik: Abba Vader! Amen.

Bron: Fatherhood (CD)

 
De proclamatie ‘God is mijn Vader’ helpt je om Gods Vaderschap over je leven uit te spreken vanuit Gods heerlijke, levengevende Woord. 
 
God is mijn Vader

Mijn Vader heeft mij gemaakt. (1)

Hij heeft mij in liefde uitgekozen en bestemd om als Zijn zoon/ dochter te worden aangenomen. (2)

Mijn Vader weet wat ik nodig heb, nog voordat ik tot Hem bid. (3)

Want zoals een vader zorgt voor zijn kinderen, zo zorgt God voor mij. (4)

Ik hoef niet bang te zijn, want het heeft mijn Vader blij gemaakt om mij het Koninkrijk te geven
en niemand kan mij roven uit de hand van mijn Vader. (5,6)

Ik heb niet de geest van slavernij en gebondenheid ontvangen om opnieuw te vrezen,
maar ik heb de Geest van het zoonschap ontvangen,
waardoor ik roep: Abba Vader! (7)

En Ik zal je Vader zijn, en jij zult mijn zoon/dochter zijn, zegt de Here, de Almachtige! (8)

Amen!

 

  1. Deutronomium 32:6
  2. Efeze 1:5
  3. Mattheüs 6:8
  4. Psalm 103:13
  5. Lukas 12:32 (zie KJV*)
  6. Johannes 10:29
  7. Romeinen 8:15 (zie KJV*)
  8. 2 Korinthe 6:18

*KJV= King James Version

Gods levende Woord

Uit het boek: Gods levende woord 
Klik hier voor meer info en bestellen

Onze facebookpagina 

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen 

 
 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email