23 september: Niet langer leven als wees

DPM_logo

Thema: Vriendschap met de Heilige Geest

Niet langer leven als wees    

23 september

In het evangelie naar Johannes zegt Jezus tegen Zijn discipelen:

 

Als u mij liefhebt, bewaar dan mijn geboden. En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de Geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten; Ik kom weer naar u toe. (Johannes 14:15-18)

Let op twee heel belangrijke feiten: Ten eerste, Jezus komt tot ons in de Heilige Geest; ten tweede, tenzij we relatie hebben met de Heilige Geest, zijn we als wezen, zelfs al zijn we echte kinderen van God. Je ziet: het is de Heilige Geest alleen, die ons in staat stelt te leven als ware kinderen van God. Ook Paulus brengt dit duidelijk naar voren in Romeinen 8:14: Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden (dit staat in de onvoltooid tegenwoordige tijd – dus allen die voortdurend door de Geest van God geleid worden), die zijn kinderen van God.

 

Het woord dat hier gebruikt wordt voor ‘kinderen’ (het Griekse woord huios), impliceert volwassenheid – het gaat hier dus niet om baby’s of kinderen, maar (geestelijk) volwassen kinderen van God. We zijn baby’s op het moment dat we wedergeboren worden door de Heilige Geest. Maar om volwassen kinderen van God te zijn, hebben we een voortdurende, dagelijkse relatie nodig met de Heilige Geest. We moeten voortdurend geleid worden door de Heilige Geest. Daarom zegt Paulus: Immers, zovelen als er (voortdurend) door de Geest van God geleid worden, die zijn (volwassen) kinderen van God.

 

Er is nog een belangrijk feit over onze relatie met de Heilige Geest. We moeten respectvol en gevoelig zijn ten aanzien van de Heilige Geest. Paulus geeft dit duidelijk aan in zijn brief aan de gemeente te Efeze: En bedroef de Heilige Geest van God niet, door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Houd alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster ver van u, met alle slechtheid,… (Efeze 4:30-31)

 

Herinner je je de vergelijking met een duif, die we gisteren lazen? De Heilige Geest is als een schuwe vogel, die gemakkelijk kan worden weggejaagd. Dus als Paulus zegt: En bedroef de Heilige Geest niet, dan bedoelt hij: ,,Jaag die duif niet weg…”. Daarop noemt hij de dingen die de duif zullen wegjagen: bitterheid, woede, kwaadheid, geschreeuw en laster (in het Engels ook: roddel), en iedere vorm van slechtheid. We moeten heel gevoelig zijn, niets zeggen of doen wat die mooie, gevoelige duif kan verjagen, want Hij is de enige die ons kan binnenleiden in onze erfenis, en ons in staat stelt om dagelijks te leven als volwassen kinderen van God.

Heilige Geest, ik wil voorzichtig met U omgaan. Ik doe alle bitterheid, woede, kwaadheid, geschreeuw en roddel uit mijn leven weg, zodat ik in een voortdurende, dagelijkse relatie met U kan leven. Door U hoef ik niet langer als een wees te leven , maar mag ik leren om een volwassen kind van de Vader te zijn.

Bekijk op ons Youtube kanaal gratis Dereks prediking over ‘De Heilige Geest als gids‘, als je meer wilt leren over die bijzondere, dagelijkse, Goddelijke metgezel in je leven.

DPM Wereldwijd…

 

23 september – NEPAL

Bid om een goede gezondheid, kracht en Gods bescherming voor directeur Gopaljee en zijn gezin, samen met de andere DPM-distributeuren in Nepal.

Als gevolg van de grote vraag naar Dereks boeken hebben veel ervan een herdruk nodig. Bid dat het enorme project van herdrukken dat momenteel gaande is, vlot verloopt.

Onze facebookpagina

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email