24 april: Genade, de essentie van Wie God is

   
   
   
 
DPM_logo

 
 
Thema: Kenmerken van genade 
________________________________________________________________________

Genade, de essentie van Wie God is  

24 april 

Een zinsnede die in het Oude Testament vaak wordt gebruikt en waar het woord genade in voorkomt is: ,,…hij vond genade (of gunst) in de ogen van…” Over Noach wordt bijvoorbeeld gezegd dat hij genade vond in Gods ogen. Dit onderscheidde Noach van de rest van zijn tijdgenoten. In zijn generatie vond Noach – en met Noach zijn gezin – genade in de ogen van de Heer. Met andere woorden: Genade heeft te maken met de manier waarop we naar mensen kijken. En specifiek toegepast op God heeft Zijn genade dus te maken met de manier waarop Hij naar mensen kijkt. Als God met Zijn gunst naar ons kijkt, dan begint de genade in ons leven te werken.

Het concept dat genade voornamelijk afhangt van de manier waarop God naar ons kijkt, wordt prachtig geïllustreerd door de priesterzegen die in Numeri 6:22-26 staat beschreven. Het is een zegen die je bekend zal voorkomen als je weleens in een kerkdienst komt. Deze zegenbede wordt door zowel Joden als christenen gedeeld:

De Heer sprak tot Mozes: Spreek tot Aäron en zijn zonen: Zo zult gij de Israëlieten zegenen:
De Heer zegene u en behoede u;
De Heer doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig;
De Heer verheffe Zijn aangezicht over u
en geve u vrede.

Deze zegen bestaat uit zes onderdelen:

  1. De Heer zegene u
  2. De Heer behoede u
  3. De Heer doe Zijn aangezicht over u lichten
  4. De Heer zij u genadig
  5. De Heer verheffe Zijn aangezicht over u
  6. De Heer geve u vrede

We beginnen onze analyse bij het eind: het einddoel is vrede. De vierde zegen omvat Gods genade – en dat is het kernwoord van de hele zegenbede. Genade is het concept waarin God ons Zijn aangezicht toont. Genade toont ons de essentie van Wie God is. Zowel ervoor als erna spreekt de zegen over Gods gezicht. Er staat dus: De Heer doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; De Heer verheffe Zijn aangezicht over u. Genade staat precies tussen twee zinnen die omschrijven hoe God naar ons kijkt.

God laat Zijn aangezicht over ons stralen en vervolgens keert Hij Zijn aangezicht naar Zijn kinderen toe. Dat is hoe Gods genade werkt. Ze heeft te maken met hoe God naar ons kijkt, en de uitkomst ervan is vrede. Opnieuw leren we dus de les dat echte vrede altijd voortkomt uit Gods genade.

________________________________________________________________________
Vader, dank U wel dat U mij een bovennatuurlijke vrede geeft die de wereld niet kent, en die begint bij Uw genade. Dank U dat U uw aangezicht, het wezen van wie U bent, over mij laat stralen, omdat ik bij U hoor door het offer van Uw Zoon Jezus! Daardoor daalt Uw vrede elke dag opnieuw neer in mijn ziel.
 

 
Uit: Genade of niets
 
 
DPM Wereldwijd…
24 april – PAKISTAN
Bid om Gods bescherming voor James, Elizabeth, hun jongens en de boekenvertalers, speciaal voor degenen die zes van Dereks boeken vertalen in de Pushto, Dari,
Sindhi en Balochi talen.
Bid ook om Gods bescherming voor de boekenopslag, de materialen en het kantoor.
Bid om een toenemende boekenverkoop, speciaal in Karachi en Lahore.

Onze facebookpagina 

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen 

 
 
 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email