24 augustus: Drie ijkpunten of ‘checkpoints’ voor waarheid

 
DPM_logo

Thema: De Geest van de waarheid

Drie ijkpunten of ‘checkpoints’ voor waarheid

24 augustus

Gisteren zagen we dat in de geestelijke wereld dus drie ijkpunten bestaan voor waarheid: Jezus, het Woord van God en de Heilige Geest. Als deze drie met elkaar overeenstemmen, weten we dat we de waarheid ontdekt hebben, absolute waarheid. Daarom is het belangrijk eerst deze drie criteria na te lopen voordat we komen tot een conclusie. Bij iedere geestelijke kwestie moeten we ons dus drie vragen stellen:

* Schildert het Jezus zoals Hij werkelijk is?

* Komt het overeen met Gods Woord?

* Geeft de Heilige Geest Zijn bevestiging ervan?

Door de geschiedenis heen zou de Gemeente zich veel dwaalleer en bedrog hebben kunnen besparen als ze altijd deze drie criteria voor de waarheid had gebruikt. Het is niet genoeg als een leraar alleen een prachtig beeld schetst van Jezus als het volmaakte morele voorbeeld. Of dat een voorganger zijn gemeente bestookt met een spervuur van Bijbelverzen. Of dat een evangelist zijn publiek boeit met een meeslepende demonstratie van de bovennatuurlijke wereld. Voordat we datgene wat ons wordt aangeboden als de waarheid accepteren, moeten alle drie de criteria met elkaar overeenstemmen: Jezus, Gods Woord en de Heilige Geest.

In de drievoudige presentatie van waarheid, is het de specifieke taak van de Heilige Geest te getuigen: de Geest is het Die getuigt. (1 Johannes 5:6)

Het is de Heilige Geest die getuigt van Jezus als de eeuwige Zoon van God, die Zijn bloed stortte aan het kruis, als afdoend offer voor onze zonden. Charles Wesley zei het op de volgende manier:

‘De Geest antwoordt het bloed, en vertelt mij dat ik uit God geboren ben. De Heilige Geest getuigt ook van de waarheid en het gezag van Gods Woord.’

Paulus schreef aan de Thessalonicenzen:

Want ons Evangelie is niet alleen met woorden tot u gekomen, maar ook met kracht en met de Heilige Geest en met volle zekerheid… (1 Thessalonicenzen 1:5)

Dank U wel Vader, dat het Evangelie niet alleen met woorden tot mij gekomen is, maar ook met kracht, en met de Heilige Geest, en met volle zekerheid! Help mij groeien in geestelijk inzicht Heer, om steeds die drievoudige toets van de verheerlijking van Jezus, het getuigenis van Uw Woord en de bevestiging van Uw Geest te zoeken voor alles wat er op mij afkomt.

DPM Wereldwijd…

24 augustus – AUSTRALIË

DPM zal medegastheer zijn op een Sydney-conferentie over Israël en de Kerk, die plaatsvindt op 29 en 30 augustus. Deze conferentie wordt geleid door Peter Tsukahira, samen met David en Karen Davis van de Mount Carmel gemeente in Haifa, Israël. Bid om de zalving van de Heilige Geest op de aanbidding en de sprekers, en dat het Bijbelse onderwijs over Israël een impact zal hebben op alle aanwezigen en zich zal verspreiden door het hele Lichaam van Christus hier.

Onze facebookpagina

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email