24 december: Blijf in de liefde van de vader

Thema: Geloof doet de zondeval teniet

Blijf in de liefde van de vader

24 december

Gisteren lazen dat Eva haar geloof in het onzichtbare Koninkrijk van God losliet, omdat zij andere dingen zag… De boom had drie eigenschappen die haar aantrokken: hijwasgoed om van te eten,een lust voor het oog, …begerenswaardig om er verstandig door te worden (zie Gen. 3:6).

 

In 1 Johannes 2:15-16 somt de apostel de drie basisvormen van verzoeking op – de dingen die ons oog af kunnen leiden:

 

Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld.

 

De zintuiglijke* wereld bestaat in Gods termen uit drie elementen: de begeerte van het vlees; de begeerte van de ogen; en de hoogmoed (eigenmachtig en trots)van het leven (* in het Engels staat hier ‘sensual’wat ook wel sensueel of zinnenprikkelend betekent – in het kader van onze studie is dit in onze tijd een wijdverbreide, veel voorkomende afleiding voor veel christenen). In de Bijbel wijst het woord begeerte meestal op een sterk verlangen dat pervers en schadelijk is geworden en dat niet voldoet aan Gods maatstaven van gerechtigheid. De eerste twee vormen van verzoeking die hier door Johannes worden genoemd, zijn verlangens die de mens beïnvloeden via zijn lichamelijke zintuigen: het gevoel en het oog. Het hoogmoedige leven is de inner­lijke drang in de mens die weigert zijn afhankelijkheid van God te erkennen, maar die zichzelf tracht te verhogen. Deze houding komt tot uitdrukking in uitspraken als: ,,Je hoeft mij niks te vertellen…ik red het zelf wel… ik ben niet van God afhankelijk… ik zou niet weten waarom ik minder ben…

 

Toen Jezus in de woestijn was, werd Hij door satan gecon­fronteerd met deze drie verzoekingen (zie Luk. 4:1­13). Toen satan Hem verzocht, daagde hij Hem uit om van stenen brood te maken het toegeven aan lichamelijke behoeften: de begeertevan het vlees. Toen toonde hij Hem alle konink­rijken der aarde met hun macht en heerlijkheid –de begeerte van deogen. Tenslotte probeerde satan Jezus over te halen om Zich van de rand van het dak van de tempel te werpen, waardoor Hij op eigen initiatief een wonder zou verrichten en Zichzelf zou verheerlijken, zonder Zich te onderwerpen aan de wil van de Vader, en ook niet de heerlijkheid van de Vader voor ogen had – een hoogmoedig (eigenmachtig, niet onderworpen) leven.

 

In de kracht van de Heilige Geest weerstond onze Heer Jezus deze momenten van verzoeking en bleef in de liefde van de Vader. Hij gaf niet toe aan de begeerte van het vlees, de zinnenprikkelende begeerte van de ogen, en Hij weigerde eigenmachtigheid, zelfbeschikking en trots…Hij bleef voortdurend afhankelijk van Zijn hemelse Vader.

Heer, ik wil naar U uitspreken dat ik de wereld niet liefheb, en ik bekeer mij van elke begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en van trots – ik erken mijn volledige en totale afhankelijkheid van U!

 

Uit het boek: Leven door geloof

                                               

DPM Wereldwijd…

 

ZUID AFRIKA

Bid dat meer radiostations in Afrika bereid zullen zijn om Dereks boodschappen uit te zenden. Veel Afrikanen luisteren graag naar de radio, wat een krachtig middel is voor zending in dit land.

Bid dat de mega voice-spelers die naar verschillende Bijbelscholen gestuurd zullen worden, een groot succes zijn. Tot 600 uren aan onderwijs van Derek zullen door dit middel beschikbaar zijn.

 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email