24 januari: Door God geaccepteerd

Ik zal u niet begeven, Ik zal u niet verlaten …(Hebreeën 13:5)

 

Afwijzing is een ervaring die iedereen kent. God heeft genezing voor alle vormen van afwijzing. De komende periode gaan we lezen hoe je Gods acceptatie kunt ontvangen, zodat je de vernietigende werking van afwijzing voorgoed achter je kunt laten. Dan zal je je zeker voelen in Gods liefde en aanvaarding.

 

Voor diegenen die niet zijn ingeschreven voor ontvangst van de dagelijkse overdenking: deze e-mail krijg je slechts eenmalig. Wil je deze serie blijven volgen, schrijf je dan hier in.

Thema: De aard van afwijzing

 Door God geaccepteerd

field_red_flowers.jpg

24 januari

Een van de meest voorkomende wortels van alle persoonlijke problemen is afwijzing. Tot deze conclusie kwam ik niet als socioloog of als psycholoog maar als Bijbelleraar. Afwijzing kan omschreven worden als ‘het gevoel niet gewenst te zijn’. We hebben allemaal wel eens met afwijzing te maken gehad.

 

Er zijn veel vormen van afwijzing. Enkele voorbeelden: Je werd altijd als laatste gekozen met gym, je werd niet toegelaten tot de studie die je graag wilde of je werd zonder enige reden ontslagen – men zei dat je niet meer nodig was.

 

Dit zijn alledaagse voorbeelden. Maar veel erger nog dan deze voorbeelden, is de pijn die veroorzaakt wordt doordat je nooit liefde van je vader hebt ervaren, dat je aanvoelde dat je moeder je eigenlijk niet wilde, of door een huwelijk dat eindigde in een echtscheiding. Zulke ervaringen laten blijvende wonden achter – of we ons daar nu bewust van zijn of niet.

Maar ik heb goed nieuws voor jou! God kan je genezen van de wonden die door afwijzing zijn veroorzaakt. Hij wil je helpen jezelf te accepteren en je in staat stellen Zijn liefde aan anderen te tonen.

 

Een bijzonder mooi vers in Matteüs beschrijft wat Jezus voor jou voelt: Toen Hij de menigte zag, werd Hij innerlijk met ontferming over hen bewogen….(Matteüs 9:36a).

Het Griekse woord dat vertaald wordt met ‘ontferming’, is ontzettend krachtig. Het staat voor een sterke lichamelijke reactie in iemands onderbuik. Het is zo’n krachtig gevoel, dat het vraagt om actie. Iemand die met ontferming bewogen wordt, kan niet blijven staan en toekijken. Hij moét iets doen. Waarom werd Jezus met ontferming bewogen?

…omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben (Matteüs 9:36b).

Jezus ziet jou, precies zoals Hij de menigte zag. En Zijn hart gaat naar je uit. Hij is bewogen met je en Hij verlangt ernaar je te genezen, daar waar je de diepste pijn hebt. Hoe zal deze genezing eruit zien? Wat is het tegenovergestelde van afwijzing? Juist! Acceptatie!! Dat is precies wat God jou wil geven, wanneer je door Jezus tot Hem komt.

Hij heeft ons geaccepteerd in de geliefde (Efeze 1:6 KJV), en de geliefde is Jezus.

Het oorspronkelijke woord, dat hier met geaccepteerd (in de Nederlandse vertaling staat hier ‘begenadigd‘) vertaald wordt, heeft grote betekenis. Het betekent veel meer dan alleen maar goedkeuring. In Lukas 1:28 wordt hetzelfde woord vertaald met volop zijn gunst gegeven (GN)

Als je door Jezus tot God komt, ben je aanvaard – sta je bij God ‘volop in de gunst’ – zoals Jezus Zelf aanvaard is. Hoe verbazingwekkend het ook is, God heeft jou lief, zoals Hij Jezus liefheeft.

Vader, dank U wel, dat U mijn verwondingen wilt genezen en mij helpt om mijzelf te accepteren. Wat ik ook heb meegemaakt, wat ik ook gedaan heb, U accepteert mij zoals ik ben. Ik sta zelfs bij U in de gunst! Dank U wel voor Uw grote liefde! Amen.

 

Uit het boek: Gods antwoord voor afwijzing

DPM Wereldwijd…

 

KOEWEIT

Ons DPM-contact heeft onlangs de leiders van een nieuwe kerk ontmoet die belangstelling hebben voor het ontvangen van Dereks materiaal, in het bijzonder zijn onderwijs over bevrijding. Bid dat dit onderwijs goed ontvangen zal worden en bevrijding van gebondenheden zal brengen aan velen in dit gebied.

Het DPM-contact ontmoette ook de leiders van een Arabische kerk, die er belang in stelden manieren te vinden om het werk van DPM in Irak te ondersteunen. Bid om de leiding en gunst van de Heer in dit proces.

Bid dat de contacten die gelegd zijn in dit land blijvende vrucht zullen dragen.

 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email