24 november: Onoverwinnelijk geloof

 

 
DPM_logo

Weektekst:

Ik houd vast aan mijn belijdenis, zonder te wankelen.

Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij die het beloofd heeft, is getrouw.
(Hebreeën 10:23)

Onoverwinnelijk geloof

24 november

Geloof is levensbelangrijk. Jezus zei tegen Petrus
: Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt (Lukas 22:32). Geloof is de basisvereiste om bij God te horen en een kind van Abraham te zijn, die
een vader is van hen die besneden zijn, voor hen namelijk die niet alleen besneden zijn, maar die ook wandelen in de voetstappen van het geloof van onze vader Abraham dat hij had toen hij nog onbesneden was (Romeinen 4:12). Abraham was veel meer dan zomaar een gelovige – hij is een voorbeeld. Hij ging ons voor, bereidde de weg en nam bepaalde stappen. Om werkelijk nakomelingen van hem te zijn, moeten we in zijn voetstappen volgen. Ik wil graag met je kijken naar de vijf stappen van geloof die Abraham zette: 1. Hij aanvaardde Gods belofte alleen door geloof, zonder bewijs. 2. Hij erkende dat hij zelf de benodigde resultaten echt niet voor elkaar zou krijgen. 3. Hij richtte zich op de belofte zonder daarin te wankelen, en dit geloof werd hem tot gerechtigheid gerekend. 4. Als gevolg ontvingen zowel Sara als hijzelf bovennatuurlijk leven in hun lichaam. 5. Vervolgens werd de belofte vervuld en ontving God de eer.

Dat zijn de stappen van Abraham, de vader van ons geloof. Deze weg van geloof ligt vandaag ook voor onze voeten. Het is geen uiterlijke opdracht, maar een levenslange wandel. Om in Abrahams voetstappen te treden, moeten we doen wat hij deed. We moeten Gods belofte aanvaarden zoals die is. Laten we erkennen dat we zelf niet in staat zijn te produceren wat God ons heeft beloofd. We moeten ons richten op de belofte, niet op onze eigen (on-) mogelijkheden. Als we dat doen, ontvangen we de bovennatuurlijke genade en kracht van God die door geloof in ons leven wordt vrijgezet. Op deze manier zal Gods belofte worden vervuld in ons leven.

Dank U Heer, dat U trouw bent – U geeft mij hoop. Ik wil steeds meer wandelen in geloof en voldoen aan de fundamentele vereisten om bij U te horen en een kind van Abraham te zijn. Ik zal mij zonder te wankelen vasthouden aan mijn belijdenis. Amen. 

Bron: The roman piligrimage, vol. 1: Romans 4:1-26 (CD/DVD)

Uit het boek: Gods levende woord 
 
Nu weer verkrijgbaar als herziene herdruk!
 

Onze facebookpagina 

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen 

 
 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email