25 april: God openbaart Zich aan jou persoonlijk

 

 
DPM_logo

 
Thema: Een openbaring van Gods heiligheid
_________________________________________________________________________

God openbaart Zich aan jou persoonlijk

25 maart

Vandaag kijken we naar het tweede resultaat van Jobs moeilijke, onwaarschijnlijk diepe ervaringen. Dat was namelijk:

2. Toen Job van aangezicht tot aangezicht stond met Gods heiligheid, bekeerde hij zich.

Dat God in het verhaal op het toneel verscheen om Job rechtvaardig te verklaren, was verbazingwekkend. Maar in Jobs houding zien we dat hij door alles heen een dieper besef kreeg van heiligheid. En dat kwam toen hij God van aangezicht tot aangezicht ontmoette. Dit is wat Job tegen God zei, nadat hij een persoonlijke openbaring van Hem ontvangen had:

Luister nu, en ík zal spreken! Ik zal U ondervragen: maak het mij bekend! Alleen door het luisteren met het oor had ik U gehoord, maar nu heeft mijn oog U gezien. Daarom veracht ik mijzelf en ik heb berouw, op stof en as.(Job 42:4-6)

Gisteren lazen we dat Job volgens Gods eigen getuigenis een volkomen rechtvaardig man was. Maar toen hij in de aanwezigheid van de Heer kwam zei hij: ‘Ik veracht mijzelf”. Wat had hij gezien? Ik geloof dat hij iets gezien heeft van Gods heiligheid. Door het contrast tussen Gods rechtvaardigheid en zijn eigen rechtvaardigheid, moest Job wel berouw hebben. Hij moest zichzelf vernederen. Ik geloof dat dit Gods uiteindelijke doel was met al deze gebeurtenissen. Hij bracht Job naar de plaats waar Hij hem kon confronteren met een openbaring van Hemzelf. Dat is wat het boek Job voor mij zo betekenisvol maakt.

En het maakt ook voor ons het leven betekenisvol. Zoals ik eerder schreef, kan wat Job meemaakte ook worden toegepast op jouw en mijn leven. Historisch gezien is het boek Job het oudste boek van de Bijbel. Is het niet interessant dat de Bijbel begint met zo’n raadsel? Het gaat over deze verbazingwekkende vraag: waarom moet een man als Job, ondanks zijn rechtvaardigheid, zo lijden, nota bene met instemming van de Heer Zelf?

In ons leven gaan we allemaal door moeilijke ervaringen heen. Heel vaak begrijpen we niet waar we doorheen gaan, of waarom. Wanneer we door tijden van lijden heen gaan, dan kunnen we conflicten hebben met God.

Maar ik geloof dat God onze moeilijke ervaringen gebruikt om ons op een plaats te brengen waar we Hem beter en dieper zullen leren kennen. En die ontmoeting met Gods heiligheid maakt ons daardoor ook nog meer geschikt om Hem te dienen.

_________________________________________________________________________
Vader, dank U voor de moeilijkheden die U op mijn pad brengt, waardoor ik meer mag zien van Uw heiligheid en me mag verootmoedigen voor Uw aangezicht. Wilt U mij opnemen in het geheim van Job die, rechtvaardig als hij was toch berouw kreeg, toen hij U zag, in Uw heiligheid. Vader, breng ook mij steeds weer op die plaats van diepe bekering.

 
 
Uit: Heiligheid is geen optie
_________________________________________________________________________
Je zou jouw keuze voor totale toewijding  aan God vandaag misschien kunnen verwoorden in een hernieuwde keuze voor de vreze des Heren, met de volgende proclamatie: Ontzag voor de Heer is mijn schat!
DPM Wereldwijd…

25 maart – KOEWEIT 

DPM-werkers hebben contact met degenen die werken in de kampen van de gastarbeiders in Koeweit. Bid om Gods zegen op deze contacten, en dat DPM kan voldoen aan de bestaande behoefte aan onderwijsmateriaal, speciaal in de Urdu en de Punjabi talen.

Onze facebookpagina 

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen 

 
 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email