25 april: Uit Egypte geleid

   
   
   
 
DPM_logo

 
 
Thema: Kenmerken van genade 
_______________________________________________________________________

Uit Egypte geleid   

25 april 

Aan het eind van Exodus 2 lezen we een prachtig voorbeeld van Gods genade die zichtbaar wordt in hoe God naar Zijn volk kijkt. Het hoofdstuk beschrijft de ellende van Israël in Egypte, en hoe de Heer Zijn genade aan hen betoont.

Het gebeurde lange tijd daarna, toen de koning van Egypte gestorven was, dat de Israëlieten zuchtten vanwege de slavendienst, het uitschreeuwden en hun hulpgeroep vanwege de slavendienst omhoogsteeg tot God. Toen hoorde God hun gekerm, en God dacht aan Zijn verbond met Abraham, met Izak en met Jakob. En God zag naar de Israëlieten om, en bekommerde zich om hen (Exodus 2:23-25).

We zien dat de Israëlieten wanhopig behoefte hebben aan hulp in hun ellende. Ze zijn niet in staat om zichzelf te helpen. Alles waar ze nog op kunnen hopen is de genade van God. God luistert naar hun geklaag en gehuil en Hij ziet neer op de Israëlieten en deelt hun zorg.

Hoe vaak lijden wij – of de mensen om ons heen – niet onder de slavernij aan de zonde. We worden afgebeuld door de slechtheid en de zelfgerichtheid die heerst in de wereld die onder invloed is van de duivel. Alles waar we nog op kunnen hopen is Gods gunst en genade. Hij hoort naar ons geroep in ons lijden en deel onze zorg met ons. Het enige dat wij hoeven doen, is in geloof zien op Hem – niet op de omstandigheden, niet op onze fouten – maar op Hem!

En dan zien we het kenmerk van Gods genade. Hij keert Zich in Zijn genade tot de Israëlieten en begint te bewegen en hen te bevrijden. Op het moment dat er staat: En God zag naar de Israëlieten om, begon Gods genade in hun bestaan door te werken.

In 1 Petrus 5:10 staat: De God nu van alle genade, die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, Hij zelf moge u – na een korte tijd van lijden – toerusten, bevestigen, versterken en funderen.

Is dat niet schitterend? Hij is de God van alle genade. Met andere woorden, alle genade is afkomstig van Hem; het is een eigenschap die uniek en exclusief bij Hem vandaan komt. Er bestaat geen andere bron van genade. Als je genade wilt, zul je je tot God moeten wenden; Hij is de enige bron van genade in het hele universum. Ditzelfde geldt – zoals we eerder zagen – dus voor echte, blijvende vrede, die immers het eindproduct is van Gods genade.

Let ook op wat genade volgens deze tekst doet. Genade herstelt en versterkt ons. Genade geeft ons nieuwe kracht, maakt ons moedig en standvastig, en zet ons weer op onze benen. Genade is de gunst van God die op ons neerziet; Zijn gezicht dat Hij naar ons toe richt. En als God naar ons kijkt en ingrijpt, dan werkt Zijn genade datgene uit wat op dat moment nodig is in ons leven.

_______________________________________________________________________
Vader, God van genade. U rust mij toe. U bevestigt mij (wie ik ben in U en ook wie ik mag worden). U versterkt mij – U geeft mij nieuwe kracht! U grondvest mij – U plaatst mijn voeten steeds opnieuw op Jezus de Rots! Halleluja! 
 

Op basis van: Genade of niets
_______________________________________________________________________
Als jij soms wordt lastig gevallen door gevoelens van schuld of minderwaardigheid, kijk dan Dereks boodschap ‘Besef je hoe waardevol je bent?‘ op onze website.
DPM Wereldwijd…
 
25 april – ZWITSERLAND
Bid dat de juiste deuren opengaan zodat nieuwe contacten directeur Ruedi gaan ondersteunen bij de uitbreiding van de verspreiding van Dereks
onderwijsmateriaal in dit land.
Bid dat de voorziening en de leiding van de Heer in 2014 op een bijzondere manier zichtbaar worden.

Onze facebookpagina 

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen 

 
 
 
From: DPM Nederland <info@derekprince.nl>
Subject: Dagelijkse overdenking: Uit Egypte geleid
Reply: info@derekprince.nl
Is deze mail niet goed zichtbaar? Klik dan hier
DPM_logo

 
 

Thema: Kenmerken van genade 

Uit Egypte geleid   

25 april 

Aan het eind van Exodus 2 lezen we een prachtig voorbeeld van Gods genade die zichtbaar wordt in hoe God naar Zijn volk kijkt. Het hoofdstuk beschrijft de ellende van Israël in Egypte, en hoe de Heer Zijn genade aan hen betoont.

 

Het gebeurde lange tijd daarna, toen de koning van Egypte gestorven was, dat de Israëlieten zuchtten vanwege de slavendienst, het uitschreeuwden en hun hulpgeroep vanwege de slavendienst omhoogsteeg tot God. Toen hoorde God hun gekerm, en God dacht aan Zijn verbond met Abraham, met Izak en met Jakob. En God zag naar de Israëlieten om, en bekommerde zich om hen (Exodus 2:23-25).

 

We zien dat de Israëlieten wanhopig behoefte hebben aan hulp in hun ellende. Ze zijn niet in staat om zichzelf te helpen. Alles waar ze nog op kunnen hopen is de genade van God. God luistert naar hun geklaag en gehuil en Hij ziet neer op de Israëlieten en deelt hun zorg.

 

Hoe vaak lijden wij – of de mensen om ons heen – niet onder de slavernij aan de zonde. We worden afgebeuld door de slechtheid en de zelfgerichtheid die heerst in de wereld die onder invloed is van de duivel. Alles waar we nog op kunnen hopen is Gods gunst en genade. Hij hoort naar ons geroep in ons lijden en deel onze zorg met ons. Het enige dat wij hoeven doen, is in geloof zien op Hem – niet op de omstandigheden, niet op onze fouten – maar op Hem!

 

En dan zien we het kenmerk van Gods genade. Hij keert Zich in Zijn genade tot de Israëlieten en begint te bewegen en hen te bevrijden. Op het moment dat er staat: En God zag naar de Israëlieten om, begon Gods genade in hun bestaan door te werken.

 

In 1 Petrus 5:10 staat: De God nu van alle genade, die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, Hij zelf moge u – na een korte tijd van lijden – toerusten, bevestigen, versterken en funderen.

 

Is dat niet schitterend? Hij is de God van alle genade. Met andere woorden, alle genade is afkomstig van Hem; het is een eigenschap die uniek en exclusief bij Hem vandaan komt. Er bestaat geen andere bron van genade. Als je genade wilt, zul je je tot God moeten wenden; Hij is de enige bron van genade in het hele universum. Ditzelfde geldt – zoals we eerder zagen – dus voor echte, blijvende vrede, die immers het eindproduct is van Gods genade.

 

Let ook op wat genade volgens deze tekst doet. Genade herstelt en versterkt ons. Genade geeft ons nieuwe kracht, maakt ons moedig en standvastig, en zet ons weer op onze benen. Genade is de gunst van God die op ons neerziet; Zijn gezicht dat Hij naar ons toe richt. En als God naar ons kijkt en ingrijpt, dan werkt Zijn genade datgene uit wat op dat moment nodig is in ons leven.

Vader, God van genade. U rust mij toe. U bevestigt mij (wie ik ben in U en ook wie ik mag worden). U versterkt mij – U geeft mij nieuwe kracht! U grondvest mij – U plaatst mijn voeten steeds opnieuw op Jezus de Rots! Halleluja! 
 

Op basis van: Genade of niets
Als jij soms wordt lastig gevallen door gevoelens van schuld of minderwaardigheid, kijk dan Dereks boodschap ‘Besef je hoe waardevol je bent?‘ op onze website.
DPM Wereldwijd…
25 april – ZWITSERLAND
Bid dat de juiste deuren opengaan zodat nieuwe contacten directeur Ruedi gaan ondersteunen bij de uitbreiding van de verspreiding van Dereks
onderwijsmateriaal in dit land.
Bid dat de voorziening en de leiding van de Heer in 2014 op een bijzondere manier zichtbaar worden.

Onze facebookpagina 

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen 

 
 

 

Deze e-mail werd verzonden naar info@dpmnederland.nl, door info@derekprince.nl |  

 

Profiel/e-mailadres bijwerken | Onmiddellijk verwijderen met SafeUnsubscribe| Privacybeleid.
DPM Nederland | Postbus 326 | Winterswijk | 7100 AH | Netherlands

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email