25 augustus: Niet verkrampt, maar ‘echt’!

DPM_logo

Thema: De Geest van de waarheid

Niet verkrampt, maar ‘echt’!

25 augustus

De Heilige Geest, die de Geest van de waarheid is, en satan, de leugenaar en de vader van de leugen, gaan absoluut niet samen. Dit werd op een dramatische manier duidelijk in de eerste gemeente, toen Ananias en Safira logen over het geld dat zij aan de gemeente hadden gegeven. Ze beweerden de volledige opbrengst van hun verkochte eigendom te hebben gebracht, maar ze hadden een deel van het geld achtergehouden. De Geest van de waarheid die in Petrus was, liet zich echter niet bedriegen. Hij beschuldigde Ananias er niet alleen van te liegen tegen mensen, maar bovenal tegen de Heilige Geest, die de Geest van de waarheid is:

En Petrus zei:

Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld, zodat u gelogen hebt tegen de Heilige Geest en een deel achtergehouden hebt van de opbrengst van het stuk grond? Als het onverkocht gebleven was, bleef het dan niet van u, en toen het verkocht was, bleef de opbrengst dan niet tot uw beschikking? Waarom toch hebt u deze daad in uw hart voorgenomen? U hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God. Toen Ananias deze woorden hoorde, viel hij neer en gaf de geest. En er ontstond grote vrees bij allen die dit hoorden. (Handelingen 5:3-5)

Drie uur later kwam Safira binnen en zij herhaalde de leugen. Net als haar echtgenoot betaalde zij hiervoor met haar leven.

Ananias en Safira maakten zich schuldig aan de zonde van huichelarij, hypocrisie, religieus toneelspel. Ze deden zich vrijgeviger voor en meer toegewijd aan de Heer, dan dat ze in werkelijkheid waren. Voor deze zonde gebruikte Jezus Zijn krachtigste woorden, in het oordeel dat Hij uitsprak naar de religieuze leiders van Zijn tijd. In Mattheüs 23 zegt Hij tot zeven keer toe tegen hen: ,,Wee u… huichelaars!”
Het woord huichelarij of ‘hypocriet’ is afgeleid van het Griekse woord hupokrites. Letterlijk betekent dit woord ‘acteur’. Dit is de essentie van huichelarij: je voert een religieus toneelstukje op. Waarschijnlijk komt er onder religieuze mensen geen enkele zonde vaker voor dan deze. Sterker nog, sommige vormen van religie dwingen je bijna tot huichelarij.Als sommige mensen een religieus gebouw binnengaan, verandert hun hele houding. Ze gedragen zich niet meer natuurlijk, zijn niet meer vrij en open. Het lijkt alsof ze gegrepen zijn door de één of andere onzichtbare ‘kramp’. Ze voelen zich verplicht een religieus masker op te zetten. Het soort masker kan per soort religie verschillen, maar slechts weinig religies staan mensen toe zichzelf te zijn. Als de spreker bepaalde zonden veroordeelt, reageren deze mensen met een gepast ‘Amen!’. Maar buiten de gemeente begaan ze deze zonden zonder ook maar een ogenblik last te hebben van hun geweten. Als zij hardop bidden, hebben ze een speciale intonatie en bedienen zich van een speciaal vocabulaire. Ze staan er geen moment bij stil hoe een natuurlijke vader zich zou voelen als zijn kind hem met zulke gekunstelde woorden of met zulk gemaakt gedrag zou benaderen, alleen maar om te proberen indruk op hem te maken.

Als Gods kinderen hoeven we niet te acteren, we hoeven niet de schijn op te houden, maar door Christus en in Christus mogen we onszelf zijn, vol van Zijn kracht – echt en transparant voor Hem.

Heer Jezus Christus, dank U wel dat U mij toestaat mezelf te mogen zijn – in ontspanning mag ik leven in relatie met U, terwijl de waarheid van Uw Geest en Uw Woord mij voortdurend vrijmaakt van alles wat probeert mij van U af te houden. Doordring mij met Uw Woord van waarheid. 

 

Herinner jezelf met de volgende proclamatie eens aan de geweldige functie van Gods Woord van waarheid in je leven.
DPM Wereldwijd…

25 augustus – NEDERLAND

Voor het toenemende werk op kantoor en aan projecten – het herdrukken van boeken, het onderhouden van het web, de webshop enz. – zijn meer stafleden nodig. Bid dat de juiste mensen zich bij het team gaan voegen.

Bid dat de lopende projecten de verdere ontwikkeling van meer Internetcursussen niet zullen tegenhouden, en dat degenen die hierbij betrokken zijn de noodzakelijke motivatie en tijd zullen hebben.

Onze facebookpagina

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email