25 februari: Aanbid Hem ‘in geest’

Thema: In geest en in waarheid

Aanbid Hem ‘in geest’

24 februari

Om te begrijpen wat het betekent om God te aanbidden ‘in geest’, zoals Jezus het verwoordt in Johannes 4: 24, moeten we begrijpen welk beeld de Bijbel schetst over de menselijke persoonlijkheid. Volgens de Bijbel bestaat ieder mens uit drie elementen die met elkaar in verbinding staan: geest, ziel en lichaam. Dit beeld komt naar voren in het gebed dat Paulus bidt voor de kerk in Thessalonica:

 

En moge de God van de vrede zelf u geheel en al heiligen en mogen uw geest, ziel en lichaam in hun geheel onberispelijk bewaard worden tot de komst van onze Heer Jezus Christus (1 Thessalonicenzen 5:23).

 

We weten wat het lichaam is. En de ziel is ons ‘ik’, ons ego.  De ziel wordt doorgaans omschreven als de som van drie componenten: de wil, het denken en het gevoel. Deze gebieden kun je vangen in drie simpele frasen: Ik wil… Ik denk… en Ik voel… Dit is natuurlijk een wat simpele uitleg, maar het is een accurate omschrijving van de menselijke ziel, en bovendien erg herkenbaar in de tijd waarin wij leven.

 

De geest heeft daarentegen slechts één primaire functie: relatie hebben met God. Niet de ziel of het lichaam moeten God aanbidden, maar de geest. We kunnen aanbidding niet werkelijk begrijpen, als we de functies en de verwevenheid van deze drie elementen van de menselijke persoonlijkheid niet kennen en begrijpen.

 

In Psalm 103 schrijft David: Loof de Heer, mijn ziel… (vers 1). Wat of wie sprak hier tegen Davids ziel? We mogen aannemen dat zijn ziel niet tegen zichzelf sprak. Nee, het was Davids geest die tegen hem zei: Prijs de Heer! Davids geest stond in vuur en vlam omdat hij contact maakte met de levende God, en zei: ,,We moeten hier iets aan doen. Blijf daar niet zitten. Doe iets! Wees enthousiast! Prijs de Heer!” De ziel kun je zien als de versnellingsbak van de menselijke persoonlijkheid; de ziel neemt besluiten en geeft orders aan het lichaam om in beweging te komen. Dat is de juiste volgorde; de geest stuurt de ziel aan, de ziel zet het lichaam in beweging.

 

Het feit dat onze geest contact zoekt met Gods Geest, dat is ‘God aanbidden in geest’. En als we dat laten gebeuren, dan komt automatisch ook onze ziel en vervolgens ons lichaam mee.

Heer, dank U wel dat u mij heiligt, zodat heel mijn geest, ziel en lichaam geheel onberispelijk – bewaard blijven voor U. Dank U voor het wonder van aanbidding, waardoor mijn geest met U in contact is, en mijn ziel en lichaam meekomen in het verheerlijken van U. Amen!

 

Mocht je meer willen leren over de opbouw van onze menselijke persoonlijkheid naar geest, ziel en lichaam, lees dan Dereks boek Waarom God jou belangrijk vindt. Dit boek is echter in december 2014 ook behandeld in de dagelijkse overdenkingen, dus in het archiefop onze website te vinden.  

Cover Binnengaan in Gods aanwezigheid

 

Uit het boek: In Gods aanwezigheid

DPM Wereldwijd…

 

CHINA

Voor de kerk in China en de houding van de Chinese regering en de leiders is in deze tijd krachtige voorbede nodig. Geruchten in overvloed – goede zowel als slechte. Bid om doorgaande groei van de Chinese kerk en om blijvend open deuren om hen in dit nieuwe seizoen te kunnen dienen. China is een sterke speler op het wereldtoneel, maar de Chinese kerk ontmoet nog steeds ernstige beperkingen.

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email