25 januari: God roept ons als we afgewezen zijn

DPM_logo

Thema: De aard van afwijzing

 

God roept ons als we afgewezen zijn

field_red_flowers.jpg

25 januari

 

Veel mensen lijden aan de geestelijke wonden van afwijzing. Vaak gaat afwijzing gepaard met schaamte. Het gebeurt maar al te vaak dat mensen door het leven gaan zonder ooit het spanningsveld op te ruimen dat ontstaan is door afwijzing. Door gevoelens van schaamte blijft het een geheim. Maar er is één Persoon voor Wie je je altijd kunt openstellen, en aan wie je al jouw geheimen kwijt kunt: de Heer. Je kunt de Heer met niets shockeren, of Hem in verlegenheid brengen met wat je ook maar te vertellen hebt. Hij zal je nooit afwijzen. Je kunt Hem het ergste vertellen wat je ooit is overkomen, en Hij zal je antwoorden: ,,Ik wist het al die tijd al en Ik houd van jou.”

 

God biedt ons volledige acceptatie aan, maar de verstrekkende gevolgen van afwijzing, beschaamd vertrouwen en verlegenheid verhinderen dat we ons Zijn liefde realiseren.

 

In Jesaja lezen we hoe de Here omgaat met afwijzing, en schaamte. De Here troost Zijn volk Israël door de woorden van Jesaja. Hij stelt hen voor ogen hoe Hij hun toestand ziet. Hij vergelijkt hen met een vrouw die door haar echtgenoot is afgewezen. God biedt deze troostrijke woorden:

 

Vrees niet, want gij zult niet beschaamd staan. Wordt niet schaamrood; want gij zult niet te schande worden. Ja, gij zult de schande van uw jeugd vergeten en aan de smaad van uw weduwschap niet meer denken. Want uw man is uw maker – Here der Heerscharen is zijn naam – en uw losser is de Heilige Israëls; God der ganse aarde zal Hij genoemd worden. Want als een verlaten en diep bedroefde vrouw heeft u de Here geroepen – en als een vrouw uit de jeugdtijd, nadat zij versmaad werd, zegt uw God. (Jesaja 54: 4-6)

 

God roept ons, juist als we verlaten zijn of versmaad (afgewezen). Hij roept ons en geeft ons de belofte: Je zult niet beschaamd staan …. je zult niet te schande worden.

 

Vader, dank U wel dat U Uzelf niet van mij heeft afgewend op het moment dat ik afgewezen werd en mij schaamde. Dank U dat U juist in die situatie mij roept en mij wilt genezen, zodat ik me niet meer hoef te schamen, maar mag leven vanuit Uw acceptatie. Amen.

 

Uit het boek: Gods antwoord voor afwijzing

DPM Wereldwijd…

 

 

MALEISIË

  • Bid om een toename van de verkoop van boeken en cd’s, en dat veel meer kerken en seminars boekentafels met Dereks materiaal zullen gaan opzetten.
  • Bid dat de Heer donors zal roepen om het werk van DPM in Maleisië te helpen ondersteunen.

 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email