25 maart: Eeuwige, daadwerkelijke verzoening

Thema: Zegeningen van het nieuwe verbond

Eeuwige, daadwerkelijke verzoening

25 maart

We kijken vandaag verder naar het belangrijke, zwaarwichtige ritueel van Grote Verzoendag – voortvloeiend uit de tweede zegen van het nieuwe verbond: Vrijmoedigheid…

Hij moet dan een deel van het bloed van de jonge stier nemen, en met zijn vinger op het verzoendeksel sprenkelen, aan de kant naar het oosten toe. En voor het verzoendeksel moet hij zeven keer met zijn vinger van dat bloed sprenkelen. (vers 14)

 

Het getal zeven vertelt ons dat het een handeling is die door de Heilige Geest wordt geleid. Jezus onderging hetzelfde: Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige Geest zichzelf smetteloos (volmaakt) aan God geofferd heeft… (Hebreeën 9:14). Ook Zijn bloed werd tot zeven maal toe vergoten. In de tabernakel werd het bloed van het offerdier op en voor de troon van genade gesprenkeld. Er lag dus een bloedspoor door de hele tabernakel heen, tot in het allerheiligste. Zonder bloed is er geen toegang tot God. Hier zien we een parallel in het Nieuwe Testament. De verzoening door Jezus werd niet beëindigd op aarde; ze werd voltooid en vervuld in de hemel.

 

Deze hoop hebben wij als een anker van de ziel, dat vast en onwrikbaar is en in gaat in het binnenste heiligdom achter het voorhangsel. Daar is de Voorloper voor ons binnengegaan, namelijk Jezus. (Hebreeën 6:19, 20a)

 

Hier gaat het niet over de aardse tabernakel, maar over de hemelse. Jezus is binnengetreden binnen het voorhangsel. Een voorloper is een vertegenwoordiger, een heraut die zegt: ,,Er komen er na mij nog meer. Vanaf nu is de weg voor hen geopend om Mij tot hier te volgen.” Jezus is onze Voorloper. Hij is binnengegaan door het voorhangsel. Verderop in Hebreeën staat:

 

Maar toen is Christus verschenen, de hogepriester van de toekomstige heilsgoederen. (9:11a)

 

Een andere, eveneens legitieme vertaling is dat Christus de ‘hogepriester is van de dingen die daadwerkelijk zijn volbracht’. Met andere woorden, in contrast met de wet die bestond uit types, voor-afschaduwingen en beloften, is dit echt – het is werkelijk gebeurd.

 

Hij is door de meerdere en meer volkomen tabernakel gegaan, die niet met handen is gemaakt, dat is: die niet van deze schepping is. Hij is niet door het bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed voor eens en altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. (Hebreeën 9:11b,12)

 Heer Jezus, dank U wel voor het eeuwige, volmaakte offer dat u daadwerkelijk heeft gebracht, zodat het in het hemelse Heilige der Heiligen een eeuwige verzoenende, reinigende, verlossende werking heeft, ook voor mij! Ik proclameer Uw verlossing, Jezus, over elk terrein van mijn leven. Amen.   
Cover Binnengaan in Gods aanwezigheid

 

Uit het boek: In Gods aanwezigheid

Mocht jij iemand zijn of kennen die worstelt met gevoelens van schuld, weet dan dat jij op basis van Jezus – onze Voorloper – aanspraak mag maken op verlossing van schuld! Lees vandaag de nieuwe proclamatiekaart over dit thema.

DPM Wereldwijd…
 

MALEISIË

Bid om gezondheid, kracht, bescherming en voorziening voor Liman en haar man Sai Peng, die doorgaan met het verspreiden van Dereks onderwijs binnen de Christelijke gemeenschap.

Bid dat de Heer voorziet in nieuwe mogelijkheden om het werk te promoten en Dereks boeken te verkopen.

 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email