25 mei: Stappen naar aanvaarding

 

DPM_logo

 
 

Weektekst:

 Jezus droeg onze afwijzing, opdat wij zijn aanvaarding van de Vader kunnen ontvangen.

Hij heeft ons tevoren voorbestemd om tot zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus, overeenkomstig het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee Hij ons aanvaard (of: begenadigd) heeft in de Geliefde

(Efeze 1:5,6)

______________________________________________________________________________________

Stappen naar aanvaarding

25 mei

Er zijn vier stappen die je moet nemen om Gods aanvaarding te ervaren. De eerste stap is: iedereen vergeven die jou heeft afgewezen of gekwetst. Dit heeft Jezus ons geleerd: 
En wanneer u staat te bidden, vergeef als u tegen iemand iets hebt, opdat ook uw Vader, die in de hemelen is, u uw misdaden vergeeft (Markus 11:25).

Dit geldt altijd en overal: als je iets tegen iemand hebt, dan moet je vergeven. Daarna zal God ook jou vergeven. Maar als jij anderen niet vergeeft, dan vergeeft God jou ook niet. Deze waarheid geldt vooral in onze houding ten opzichte van onze ouders, die vaak het probleem van afwijzing veroorzaken. Levens zijn veranderd, toen mensen zich realiseerden dat ze een geestelijke verplichting hebben ten opzichte van hun ouders. In Efeze 6:2 staat: Eer je vader en moeder (dat is het eerste gebod met een belofte). Dat betekent niet dat je hun fouten volledig moet negeren, maar je moet hen vergeven en besluiten hen te eren op de best mogelijke manier. Ik heb nog nooit iemand ontmoet die in zijn leven werkelijk gezegend was en overvloedig, maar die tegelijkertijd een verkeerde relatie had met zijn ouders.

De tweede stap is dat je de negatieve gevolgen van afwijzing moet afleggen; bitterheid, wrok, haat, rebellie. Deze houdingen zijn giftig. Ze infecteren je hele leven en veroorzaken diepe emotionele en waarschijnlijk ook lichamelijke problemen. Je kunt het je niet veroorloven om deze gedachten te laten bestaan. Je moet ze met een resolute beslissing van je wil wegduwen. Zeg met overtuiging: ,,Ik leg bitterheid, verzet, haat en rebellie neer.” Mensen die herstellen van alcoholisme wordt vaak verteld: ,,Wrok is een luxe die je je niet langer kunt veroorloven.” Dat is waar. Maar het geldt niet alleen voor alcoholisten, het geldt voor iedereen die dit soort gedachten koestert, want de gevolgen zijn giftig.

________________________________________________________________
Dank U Jezus voor uw werk aan het kruis. Ik besluit ieder die mij heeft afgewezen te vergeven, en ik leg alle bitterheid, wrok, haat en rebellie af. Ik proclameer dat Jezus mijn afwijzing onderging, zodat ik zijn aanvaarding door de Vader mag ontvangen. Amen.
Bron: Rejection; cause and cure

 

 Lees ook ‘Ik vergeef je – de drie krachtigste woorden op aarde!’. In dit boekje schetst Derek Prince de noodzaak en de werking van vergeving. Het verandert je leven als je besluit bitterheid en boosheid los te laten.
 
 
€7,00
 
Gods levende Woord

Klik hier voor meer info en bestellen

Uit het boek: Gods levende woord    

Onze facebookpagina 

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen 

 
 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email