26 augustus: De juiste vrucht

   
   
   
 
DPM_logo

 
 

Weektekst:

Mijn oude mens is ter dood gebracht in Christus, zodat de nieuwe mens in mij zou opstaan.

Lieg niet tegen elkaar; u hebt toch de oude mens met zijn daden uitgetrokken, en u met de nieuwe mens bekleed, die vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig het beeld van Hem die hem geschapen heeft.
(Kolossenzen 3:9,10)

De juiste vrucht

26 augustus

Jakobus schreef het volgende over de inconsequente levensstijl en de uitspraken van religieuze mensen. Hij heeft het over de tong en zegt:

Door haar loven wij God en de Vader, en door haar vervloeken wij de mensen, die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn. Uit dezelfde mond komt zegen en vervloeking voort. Dit moet, mijn broeders, zo niet zijn. Laat soms een bron uit dezelfde opening zoet en bitter water opwellen? Kan ook, mijn broeders, een vijgenboom olijven voortbrengen, of een wijnstok vijgen? Evenmin kan een bron zout én zoet water voortbrengen.

Jakobus combineert hier twee beelden. Het eerste is een boom. Een vijgenboom zal nooit andere vruchten dragen, zoals bijvoorbeeld olijven. De soort boom geeft aan welke vruchten zij zal dragen. In dit beeld is de boom het menselijk hart. De vruchten zijn de woorden die uit onze mond komen. In het tweede beeld gebruikt Jakobus een waterbron als beeld. Als er zout of brak water uitkomt, dan weet je hoe het met de bron gesteld is; die bevat dan ook zout of brak water.

De twee bomen staan voor twee soorten naturen. Een boom die vruchten draagt die niet bij haar passen is verdorven; deze boom is de oude mens. Een goede boom is de nieuwe mens in Jezus Christus. De oude mens kan geen goede vruchten voortbrengen. Jezus heeft dit verschillende malen uitgelegd (bijvoorbeeld in Johannes 15:1-8). Uit die oude, vleselijke natuur zullen altijd vruchten voortkomen die passen bij haar aard.

De bron staat voor iets geestelijks. Een zuivere bron is de Heilige Geest, en een bron die niet zuiver is, vertegenwoordigt een andere, onreine geest. Het is aan ons om ervoor te kiezen altijd de Heilige Geest van God onze bron te laten zijn.

Heer Jezus, dank U voor de omwisseling aan het kruis. Ik proclameer dat uit mijn nieuwe natuur goede vruchten zullen komen, omdat steeds de Heilige Geest de bron zal zijn waaruit ik put. Mijn oude mens is in Christus ter dood gebracht, zodat de nieuwe mens tot leven komt. Amen.

Bron: Experiencing God’s power (boek)

Waar het hart vol van is… is een typisch klein Derek Prince-boekje, maar met een levensveranderend karakter (of liever: spraakveranderend…) Derek Prince beschrijft hier zeven ziekten van de tong, waaronder vleierij, roddel, kritiek en leugen, etc. Een prachtig boekje ook om met jonge mensen door te nemen!

Klik hier voor meer info en bestellen 

Gods levende Woord

Uit het boek: Gods levende woord 
Klik hier voor meer info en bestellen

Onze facebookpagina 

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen 

 
 
 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email