26 augustus: Het moment van de waarheid

DPM_logo

Thema: De Geest van de waarheid

Het moment van de waarheid

26 augustus

Gisteren zagen we uit het confronterende verhaal van Ananias en Safira, dat de God van de Bijbel niets op heeft met hypocriete mensen. Dit komt ook heel duidelijk naar voren in het verhaal van Job. De drie vrienden van Job vuurden allerlei religieuze waarheden en cliché’s op hem af. In feite zeiden ze: ,,God zegent altijd de rechtvaardigen. Ze lijden nooit onterecht. God oordeelt altijd de onrechtvaardigen, het gaat hen nooit voor de wind.” De geschiedenis bewijst echter dat dit niet waar is. Het is gewoon religieuze praat! Job daarentegen was heel eerlijk. Hij zei: ,,God behandelt me niet eerlijk. Ik heb dit niet verdiend. Maar zelfs als Hij mij doodt, dan nog blijf ik Hem vertrouwen.” In Job 42:7 openbaart de Heer hoe Hij denkt over het gedrag van Job en zijn vrienden. De Here sprak tot de Temaniet Elifaz:

 

Mijn toorn is ontbrand tegen u en tegen uw twee vrienden, want u hebt niet juist over Mij gesproken, zoals Mijn dienaar Job. (Job 42:7)

Wij moeten ons afvragen: Wijkt dit religieuze gedrag af van de zonde die Ananias en Safira het leven kostte? Het antwoord is nee.

Koning David beging op een bepaald moment in zijn carrière twee verschrikkelijke zonden. Hij pleegde overspel met Bathseba, de vrouw van zijn buurman Uria. En om zijn zonde te verbergen, zorgde hij ervoor dat Uria werd vermoord. In eerste instantie leek het of David hier ook nog mee wegkwam. Hij bleef aanbidden zoals hij gewend was. Hij voerde zijn plichten als koning uit. Hij woonde in zijn koninklijk paleis. Aan de buitenkant was er niets veranderd, totdat Gods boodschapper, de profeet Natan, David confronteerde met zijn zonde. Op dat moment hing Davids eeuwige bestemming aan een zijden draadje. Dit was het moment van de waarheid en door Gods genade reageerde David op de juiste manier. Hij kwam niet met slappe excuses en probeerde niet zijn zonde goed te praten. Hij erkende: ,,Ik heb gezondigd.”
Later, in Psalm 51, belijdt David zijn zonden in een gebed en smeekt om genade. De verzen 7 en 8 beginnen met het woord Zie… Dit kleine woordje kondigt een plotselinge openbaring aan, een waarheid die van levensbelang is. Vers 7:

Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.

David ontdekte iets wat alleen de Geest van de waarheid kan openbaren. Hij zag niet alleen de zonden die hij had begaan, maar ook de afschuwelijke kwade macht van de erfzonde, die woont in elke nakomeling van Adam. Vers 6 toont vervolgens de enige basis waarop God bevrijding aanbiedt van de macht van zonde die in ons woont: Zie,

… in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.

Na zijn zonde zette David zijn leven als koning gewoon voort op dezelfde manier als voorheen. Maar nu was er een enorme kloof gekomen tussen zijn uiterlijke gedrag en zijn innerlijke hartsgesteldheid. Hij was een huichelaar geworden, een acteur die een toneelspel opvoerde. En zijn gedrag stemde niet meer overeen met wat er in zijn hart leefde. Hiervoor bestond maar één oplossing: eerlijk belijden en oprechte bekering.

Vader, ook in mijn leven is dat moment van de waarheid er geweest, en toen heb ik gekozen voor het belijden van mijn zonden en oprechte bekering. Daar wil ik steeds weer terugkomen Heer, op het moment dat U mij in het verborgene Uw wijsheid bekend maakt, en mij oproept tot terugkeer naar Uw plan, Uw waarheid, Uw genade en Uw nieuwe kracht om door te gaan. Amen.

In het boekje Bekering en wedergeboorte werkt Derek Prince uit hoe werkelijke, diepe bekering noodzakelijk is om echt wedergeboren te worden. De confrontatie met Gods waarheid verandert je hele leven van koers.
DPM Wereldwijd…

26 augustus – ZIMBABWE

Directeur Tich zal een conferentie in Masvingo bijwonen van de Apostolische Geloofszending. Bid om Gods gunst op hem als hij nieuwe contacten legt en het werk in Zimbabwe vertegenwoordigt.

Bid om Gods voorziening voor de noden van de bediening, aangezien de kosten voor levensonderhoud hoog zijn en de verkoopcijfers laag waren.

Bid dat de Heer Zijn volk hier zal zegenen zodat ze het werk kunnen ondersteunen.

Onze facebookpagina

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email