26 januari: Liefde doorgeven

Thema: De aard van afwijzing

Liefde doorgeven
field_red_flowers.jpg

26 januari

Ik geloof dat het belangrijkste gevolg van afwijzing is dat we niet meer in staat zijn liefde te geven of te ontvangen. Iemand, die nooit liefde heeft gekregen, kan ook geen liefde doorgeven. De apostel Johannes openbaarde deze waarheid in zekere zin:

 

Wij hebben lief, omdat Hij (God) ons eerst heeft liefgehad. (1 Johannes 4:19)

Het is de liefde van God die ons stimuleert Hem (terug) lief te hebben. Liefde sluimert, totdat zij door een andere persoon tot leven wordt gewekt. Zonder die interactie komt ze niet tot leven.Als iemand dus de liefde van God of van zijn ouders niet kent, dan is hij – en met hem dus de volgende generaties – ook niet in staat liefde te geven.

In de pastorale hulp aan dit soort mensen heb ik vaak gezegd: ,,Op een bepaald punt moét dit proces stopgezet worden. Waarom zou je dat niet in jouw leven laten gebeuren, zodat de verwerping geen kans krijgt door te gaan in de volgende generatie?” God heeft bij monde van de profeet Ezechiël gezegd dat kinderen niet mogen lijden onder wat hun voorouders verkeerd gedaan hebben:

 

Het woord des Heren kwam tot mij: Hoe komt gij er toch toe, dit spreekwoord te gebruiken in het land Israëls: “De vaders hebben onrijpe druiven gegeten en de tanden der kinderen zijn slee geworden.” Zo waar Ik leef, luidt het woord van de Here Here, gij zult dit spreekwoord in Israël niet meer gebruiken. Zie alle zielen zijn van Mij, zowel de ziel van de vader als die van de zoon zijn van mij; die ziel die zondigt, die zal sterven… Wanneer nu iemand naar mijn inzettingen wandelt en mijn verordeningen in acht neemt door trouw te betonen – zo iemand is rechtvaardig; hij zal voorzeker leven, luidt het woord van de Here Here. (Ezechiël 18: 1-4, 9)

Dus als jouw ouders je te weinig liefde hebben gegeven, of als ze je zelfs nooit liefde hebben laten zien, dan nog wil God niet dat je kinderen lijden onder die fout. Door te aanvaarden wat God voor jou beschikbaar heeft gemaakt, kun je die kwaadaardige erfenis voor eens en voor altijd afkappen.

Door Gods liefde te aanvaarden kun je liefde gaan doorgeven naar mensen om je heen: je partner, vrienden, collega’s, buren, familie en ook je ouders!

Vader, dank U wel, dat U mij liefhebt met een oneindig grote liefde. Dank U wel dat, ook als ik minder liefde van mijn aardse ouders heb ontvangen dan ik nodig had, ik van U alle liefde ontvangen kan die ik nodig heb om door te geven aan anderen. Ik heb lief, omdat U mij eerst heeft liefgehad! Amen. 

 

Uit het boek: Gods antwoord voor afwijzing

DPM Wereldwijd…

 

SYRIË

 Er zullen dit jaar speciale samenkomsten worden gehouden in Armeense kerken in het hele land, om het nieuwe Armeense 365 Activiteitenboek van DPM te introduceren. Het

staat vol met Bijbelverhalen en activiteiten voor kinderen van 8 tot 12 jaar. Bid dat veel kinderen de Here Jezus zullen vinden door dit boek.
Het DPM-team is van plan veel te reizen, en zal honderden mensen ontmoeten. Bid voor hun veiligheid.

 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email