26 juli: Volkomen toewijding

 

DPM_logo

Thema: Ons antwoord: onbegrijpelijke liefde

Volkomen toewijding

26 juli   

 

We zullen nu een blik werpen op hetzelfde verhaal als gisteren, maar dan zoals het staat opgeschreven in Johannes 12:3-6. Hier wordt de identiteit van de vrouw prijsgegeven en komen ook een aantal andere aspecten van deze gebeurtenis naar voren.

 

Maria dan nam een pond zuivere narduszalf van zeer grote waarde, zalfde de voeten van Jezus en droogde Zijn voeten met haar haren af, en het huis werd vervuld met de geur van de zalf. Toen zei een van Zijn discipelen, Judas Iskariot, de zoon van Simon, die Hem verraden zou: Waarom is deze zalf niet voor driehonderd penningen verkocht en aan de armen gegeven? En dit zei hij, niet omdat hij zich bekommerde om de armen, maar omdat hij een dief was, en de beurs beheerde en droeg wat gegeven werd.

 

In dit verhaal onderscheid ik drie belangrijke elementen. Ten eerste, wat Maria deed; ten tweede, wat Jezus deed of zei; ten derde, hoe de critici reageerden.

 

Het eerste punt: Wat deed Maria? Ze gedroeg zich buitengewoon, onbegrijpelijk. Ze sprenkelde balsem uit die meer waard was dan een jaarsalaris! Naar vandaag gerekend, zou het genoemde bedrag in Nederlands geld minimaal elfduizend euro zijn. Ze goot kostbare olie van meer dan elfduizend euro uit een prachtige albasten kruik die ze moest breken om te kunnen schenken. Die kruik brak in enkele seconden in scherven en was nooit meer te gebruiken. Haar gedrag was zeer buitenissig, onbegrijpelijk, verkwistend gewoon! Over Maria is nog iets anders op te merken. Ze was volledig toegewijd. Niet alleen goot ze olie uit over Zijn hoofd, maar in Johannes lezen we dat ze het ook over Zijn handen en Zijn voeten sprenkelde…en het vervolgens droogde met haar haren! Stel je Maria eens voor, neergeknield voor Jezus’ voeten, terwijl zij ze met haar lange haren afdroogde en de balsem inmasseerde.

 

Morgen zullen we kijken naar het tweede gezichtspunt van dit verhaal: wat deed en zei Jezus? Maria is voor ons een bijzonder voorbeeld van iemand die radicale, buitengewone stappen nam – zich niets aantrok van schaamte – en die bovendien volledig was toegewijd.

Heer Jezus, ook ik wil mij niet schamen om mij radicaal en totaal over te geven en U te aanbidden met alles wat ik heb. Mijn hele hart, en ook alles wat ik bezit, behoort U toe! Amen.

 

Om los te komen van ons bezit en de materiële zaken die we hebben ontvangen, is het goed om Gods Woord te proclameren over onze grote Voorziener. Proclamatie: Mijn God voorziet

DPM Wereldwijd…

26 juli – FRANKRIJK

Bid dat meer mensen horen over en zich gaan inschrijven voor Correspondentieschool ‘De Pijlers’ en dat de huidige studenten doorzetten om de studie af te maken!

Bid dat nieuwe mensen, kerken en bedieningen contact gaan zoeken met DPM in Frankrijk.

Bid om inzicht en creativiteit wat betreft het zo goed mogelijk gebruik maken van het Internet om Dereks onderwijs te promoten.

Onze facebookpagina

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email