26 juni: Eén daad van gehoorzaamheid

 

DPM_logo

 

Weektekst:

Ik ben gerechtvaardigd door geloof

Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God, door onze Heere Jezus Christus.
(Romeinen 5:1)

Eén daad van gehoorzaamheid

26 juni

Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens de velen tot zondaars gesteld zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de Ene de velen tot rechtvaardigen gesteld worden (Romeinen 5:19). 

Door Adams ene daad van ongehoorzaamheid zijn velen – lees: allen – van zijn nakomelingen zondaars geworden. Maar door Jezus’ (de enige uitzondering die niet zondig was) ene daad van gehoorzaamheid, zijn al degenen die in Hem geloven gerechtvaardigd. 

Deze parallel is belangrijk omdat de mensen die zondaars werden als gevolg van Adams zonde, inclusief jij en ik, geen zondaars waren omdat ze dingen hebben gedaan, maar omdat we in de eerste plaats zondaars zijn van nature,  en ten tweede ook door onze daden. 

Als we dus gerechtvaardigd worden door geloof in Jezus, betekent dit niet dat God het labeltje ‘zondaar’ weghaalt en vervangt door ‘rechtvaardig’. Nee, we worden in Christus daadwerkelijk rechtvaardig gemaakt; dat is onze nieuwe natuur van waaruit we handelen. 

Net zo zeker als Adams ongehoorzaamheid ons allemaal tot zondaars maakte, op dezelfde manier kan Christus’ rechtvaardigheid ons allemaal rechtvaardig maken. Dat is niet alleen een theorie of een theologie, maar een daadwerkelijke manier van leven, door de natuur die in ons is.

 
Dank U Jezus voor uw offer. Ik proclameer dat door één daad van gehoorzaamheid van U, ik ben gerechtvaardigd door geloof. Dank U dat ik door Christus niet langer hoef te leven in ongehoorzaamheid, maar in Hem rechtvaardig en heilig voor U mag leven. Amen.
Bron: The roman pilgrimage, vol. 1: Romans 5:1-5:21 (CD/DVD)
 

Als je met je huisgroep wilt groeien in het begrijpen van de rechtvaardigheid, vrijheid van zonde, en de vele andere omwisselingen en bevrijdingen waar het Kruis in voorziet (o.a. bevrijding van het ‘ik’, van de wet, en van de tegenwoordige duisternis) kijk dan eens naar het boek Betaald met bloed. Daar zijn na ieder hoofdstuk vragen en (gebeds-)opdrachten aan toegevoegd. 
____________________________________________________________________________________
Uit het boek: Gods levende woord  

Onze facebookpagina 

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen 

 
 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email