26 mei: De toetssteen van relaties

Thema: Onze medegelovigen

De toetssteen van relaties

25 mei

In de gebeurtenis in Antiochië, waarover we de afgelopen twee dagen lazen, zitten nog twee punten die belangrijk zijn om op te merken.

 

Ten eerste, de bevestiging van Paulus en Barnabas kwam door medegelovigen met een bewezen integriteit en geestelijke volwassenheid. Dat is belangrijk. Het doet er wel degelijk toe door wie God tot ons spreekt. Als het een gelovige is van wie we weten dat hij of zij trouw, volwassen en integer is, dan zegt dat over het algemeen meer dan wanneer het komt van een instabiele of heel nieuwe gelovige, of iemand die niet echt een godvrezend leven leidt. Overigens wil ik hierbij ook opmerken dat God door jonge, nieuwe gelovigen soms juist ook heel rake dingen kan zeggen. De ‘eerste liefde voor God’ kan soms een bijzondere geestelijke gevoeligheid geven en bovendien kan het heel verfrissend werken dat nieuwe gelovigen nog niet beïnvloed zijn door ‘kerkcultuur’.

 

Ten tweede, echt geestelijke mensen gaan niet op eigen initiatief iets doen zonder rekening te houden met de visie van hun medegelovigen. Dat respecteer ik in het karakter van Paulus. Hij wist dat God hem had geroepen, maar hij ging niet zomaar op weg met de mededeling: ,,Nou jongens, de groeten, ik ga.” Nee, hij wachtte op God, samen met zijn medegelovigen, totdat zijn roeping was bekrachtigd en bevestigd. Daarna ging hij op weg met hun ondersteuning en hun gebed. Ik wil benadrukken: zo zouden we allemaal te werk moeten gaan.

 

Zoals men ijzer met ijzer scherpt, zo scherpen mensen elkaar. (Spreuken 27:17)

 

In deze Bijbeltekst zien we de grote waarde van menselijke relaties. Het is belangrijk om te zien dat ons vermogen om God te horen spreken door anderen heen, voor een groot deel afhangt van het soort relatie dat we met hen hebben. Met andere woorden, hoe beter onze relatie met anderen is, hoe beter we Gods stem door hen heen verstaan, of bevestiging ontvangen van wat God al tot ons persoonlijk heeft gesproken. Goede relaties zijn heel belangrijk in het verstaan van Gods stem.

Vader, wilt U mijn relaties zegenen en steeds mensen geven in mijn leven die namens U tot mij spreken. Help mij om ook op die manier uw stem te verstaan.  
 

Bron: Luisteren naar God
(uit de serie: Leren in de stilte)
Ook verkrijgbaar als luisterboek!
In de Derek Prince’ artikelen ‘God wil koinonia

en ‘Bestemd om op te staan‘ kun je nog veel meer lezen over het enorme belang van goede, zuivere onderlinge relaties in het Lichaam van Christus…

Gebed voor DPM Wereldwijd… WIT RUSLAND

DPM-medewerkers in Wit Rusland hebben contact gezocht met de Baptistenkerken in hun stad, door hen hun diensten aan te bieden en Dereks materiaal te introduceren.

Bid om gunst van deze voorgangers, een goede ontvangst van Dereks onderwijs en een goed functionerende relatie.

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email