26 september: Mijn schapen horen mijn stem

DPM_logo

Thema: Horen en gehoorzamen

Mijn schapen horen mijn stem      

26 september

In Jeremia 7 legt God de basisvoorwaarde neer om gerekend te worden tot Zijn volk. Hij zegt tegen Israël:

 

Toen Ik jullie voorouders uit Egypte leidde, heb Ik hun nooit iets gezegd of voorgeschreven over brand- en vredeoffers. Wat ik hun geboden heb, is dit: “Wees mij gehoorzaam, dan zal Ik jullie God zijn en zullen jullie mijn volk zijn. Volg steeds de weg die Ik jullie wijs, daar zullen jullie wél bij varen.” (Jeremia 7:22-23, NBV)

 

God zegt hier dat de regels van de wet aangaande de tempeldienst, het priesterschap en de offers, minder belangrijk zijn. Het eerste wat Hij van Zijn volk vroeg toen Hij hen uit Egypte geleid had, was niet offerdienst of het houden van allerlei regelgeving. Hij had liever dat ze luisterden naar Zijn stem en gehoorzaam waren. In wezen zegt Hij hiermee ook dat offers op zich goed zijn, als ze voortkomen uit het horen van Zijn stem. Maar als mensen offerden zonder Zijn stem te horen, dan kwamen ze niet in aanmerking Zijn volk te zijn.

 

Vers 23 is de meest compacte verwoording uit de hele Bijbel, van wat het betekent om te behoren tot Gods volk: Wees mij gehoorzaam, dan zal Ik jullie God zijn en zullen jullie mijn volk zijn.

 

Dit verandert niet in het Nieuwe Testament, waar staat dat de voorwaarde om Christus toe te behoren, precies dezelfde is. Jezus zegt het heel eenvoudig:,Mijn schapen horen mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij (Johannes 10:27). Wie zijn ‘Mijn schapen’? Ze zijn het volk van Jezus. Ze zijn niet noodzakelijk katholiek, protestant, baptist, evangelisch of welke andere denominatie ook. De mensen die Jezus toebehoren, zijn zij die Zijn stem horen en Hem volgen. Als je Zijn stem niet hoort, dan kun je Hem niet volgen. Dat is altijd het kenmerk van Gods waarachtige volk: ze horen Zijn stem.

Dank U wel Vader, dat U geen moeilijke eisen aan mij stelt en dat ik me niet hoef te richten op het houden van regels maar dat ik simpelweg U mag volgen door naar Uw stem te luisteren.

Wist je dat in de serie ‘Leren in de stilte‘ één van de studies gaat over het thema ‘Luisteren naar God’? Hierin helpt Derek Prince je de randvoorwaarden te begrijpen om te leren Gods stem te verstaan. Deze studie is zowel verkrijgbaar als audio-boek op cd, als in boekvorm. 

DPM Wereldwijd…

 

26 september – SALOMON EILANDEN

Bid dat DPM contacten kan leggen met Temotu (de meest oostelijke provincie van de eilanden), en ook met de oostelijke buiteneilanden die heel geïsoleerd liggen.

Bid dat velen blijven luisteren naar Dereks radioprogramma’s en veranderd worden door het onderwijs.

Onze facebookpagina

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email