26 september – Voor alles is een tijd

De Pijlers – dag 270

 

God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren, en wel omdat Hij een dag vastgesteld heeft, waarop Hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een Man Die Hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft Hij aan allen het bewijs geleverd door Hem uit de doden te doen opstaan.
Handelingen 17:30-31

Voor alles is een tijd

Voor alles wat gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel. Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. (Prediker 3:1-2)
Binnen de beperkingen van deze huidige wereldorde zijn alle schepselen onderworpen aan de tijd. Geen mens heeft de macht om de loop van de tijd tot staan te brengen of die om te keren.
Deze onverbiddelijke heerschappij van de tijd heeft altijd de gedachten van nadenkende mannen en vrouwen beheerst. Op allerlei manieren heeft de mens getracht aan de heerschappij van de tijd te ontkomen – maar altijd tevergeefs. De Engelse dichter Andrew Marvel gaf uitdrukking aan de schreeuw van het menselijk ras, toen hij zei:
Forever at my back I hear, time’s winged chariot drawing near.
(Altijd hoor ik achter mijn rug de gevleugelde wagen van de tijd naderbij komen.)
De natuurwetenschap heeft de mens door de relativiteitstheorie een opmerkelijke bijdrage geleverd voor het begrijpen van tijd. In het kort zegt deze theorie dat tijd en ruimte onafscheidelijk met elkaar verbonden zijn. Geen van beide factoren kan goed verklaard worden zonder daarbij de andere factor te betrekken. Wij kunnen niet nauwkeurig de ruimte definiëren zonder de tijd, en ook niet de tijd zonder de ruimte. Samen vormen deze twee het zogenoemde ‘space-time continuum’ (het samenhangend geheel van ruimte en tijd).
Als wij de relativiteitstheorie willen vergelijken met de openbaring van de Bijbel, dan mogen we zeggen dat dit het kader is waarbinnen het geheel van de huidige wereldorde bestaat. Door een soevereine daad van God kwam dit samenhangend geheel van ruimte en tijd tot stand, samen met de huidige wereldorde. En door een andere soevereine daad van God zal deze huidige wereldorde, samen met het samenhangende geheel van ruimte en tijd waarin deze bestaat, weer ophouden te bestaan. Voor, achter en voorbij het samenhangende geheel van ruimte en tijd blijven de natuur en het zijn van God onveranderd.
De Bijbel openbaart dat voor de huidige wereldorde ooit, op een moment dat door God is bepaald, het einde der tijden zal komen. Maar ook op dat moment moet iedere ziel buigen voor deze Goddelijke verordening.
Als individuele personen hoeven wij niet te wachten op dit einde. Er ligt voor ieder van ons een moment gereed waarop we aan het einde gekomen zijn van de loop van onze tijd, en van de tijd zullen overgaan naar de eeuwigheid.
In het huis van Chaim Weizmann, de eerste president van Israël, bleven de wijzers van de klok staan op het uur van zijn dood. Dat is een beeld van wat ieder mens te wachten staat, ongeacht zijn rang of stand. Er komt een moment dat de wijzers van de klok stilstaan – waarop de tijd ophoudt en de eeuwigheid begint.
Hemelse Vader, wat een heerlijk rustig en veilig gevoel is het, te weten dat mijn tijden in Uw hand zijn. Maakt U mij daarvan voortdurend bewust, Heer. Met welke situaties ik ook wordt geconfronteerd, of wat er ook gebeurt in mijn gezin, familie, stad of land, mijn leven is voortdurend en volledig in U handen. Dank U wel! Amen.
DPM Wereldwijd
CAMBODJA
  • Bid om Gods wijsheid en leiding voor directeur Huy en het team, die werken om lokale kerken toe te rusten met Dereks onderwijsmaterialen, en hen leren hoe ze kunnen uitreiken naar hun omgeving.
  • Dertig afgestudeerden van het ‘Institute for Church Planting’ hebben allemaal 10 boeken van Derek Prince en proclamatiekaarten gekregen. Bid om Gods bescherming en zalving voor deze nieuwe leiders; bid dat Hij hen zal gebruiken om vele anderen te onderwijzen.

Zendingsrapport:

  • In mei en juni zijn er geslaagde training seminars gehouden om 30 plaatselijke voorgangers toe te rusten met Dereks onderwijs. Zij kunnen nu onderwijs geven aan hun gemeenten, evangelisatie-acties houden voor de jeugd, gevangenissen toerusten en uitreiken naar hun omgeving. Eén van de voorgangers zei: Ik ben erg aangeraakt door Dereks boek Bidden voor de regering. Hij heeft ons duidelijk gemaakt dat we moeten bidden voor onze regering omdat wij als christenen in de bres staan tussen God en mensen, tussen leven en dood. Het is heel belangrijk te bidden voor onze regering.
  • In de provincie Kampot is in partnerschap met de Hosanna Kampot kerk een actie gehouden voor 100 jongeren. We hebben het evangelie gedeeld en de proclamatiekaart voor jongeren Mijn uiterlijk is oké! verspreid. Veel jongelui hebben Jezus aanvaard, en anderen toonden interesse. De plaatselijke voorgangers doen follow up werk met hen.

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email