27 april: Zegen of vloek

Thema: Gods onveranderlijke voorwaarde

Zegen of vloek

27 april

Vandaag zullen we een aantal verzen lezen uit Deuteronomium 28, waar we opnieuw het grote belang van luisteren naar God onderstreept zien. Deze woorden sprak Mozes tot Israël, vlak voordat ze het Beloofde Land, Kanaän, innamen. Eigenlijk is het een soort samenvatting van Gods voorwaarden en – niet verwonderlijk – wordt opnieuw het luisteren naar en gehoorzamen aan Gods stem benadrukt. In dit hoofdstuk noemt God twee dingen die over Israël heen zouden kunnen komen. Het eerste zijn de zegeningen die volgen op gehoorzaamheid; het alternatief is de vloek die volgt op ongehoorzaamheid. Beide mogelijkheden, de zegen of de vloek, worden bepaald door het al dan niet luisteren naar Gods stem:

 

Indien gij dan aandachtig luistert naar de stem van de Here, uw God, en al zijn geboden, die ik u heden opleg, naarstig onderhoudt, dan zal de Here, uw God, u verheffen boven alle volken der aarde. De volgende zegeningen zullen alle over u komen en uw deel worden, indien gij luistert naar de stem van de Here, uw God… (Deuteronomium 28:1,2)

 

Zie je dat alles staat of valt met het aandachtig luisteren naar de stem van de Heer? Het resultaat van dit aandachtig luisteren naar Gods stem, is dat ‘al deze zegeningen over hen zullen komen en hun deel worden’. Iets verder in het hoofdstuk, in vers 15, zien we de andere kant van de medaille:

 

Maar indien gij niet luistert naar de stem van de Here, uw God, en niet al zijn geboden en inzettingen, die ik u heden opleg, naarstig onderhoudt, dan zullen de volgende vervloekingen alle over u komen en u treffen…

 

Dat is een scherpe uitspraak. Hoe dom zouden we zijn als we daar onverschillig mee omgingen… Zegen volgt als we luisteren. Vloek volgt als we niet luisteren. Een voortdurend aanwezige oproep van God aan alle mensen in alle tijden, is dat we luisteren naar zijn stem: ,,Als je bij mijn volk wilt horen, als je wilt genieten van mijn zegeningen, luister dan aandachtig – met beide oren, dus met onverdeelde aandacht – naar mijn stem”, zegt God. ,,Maar als je niet luistert, of niet wilt luisteren, dan zullen er geen zegeningen volgen, maar vloeken. Als je aandachtig luistert naar de stem van de Heer, je God, dan ben ik je Geneesheer.” Meer dan alleen voor genezing geldt dit als sleutel voor alle voorziening en zegen van God: ‘dat gij aandachtig luistert naar de stem van de Heer, uw God’.

Vader God, help mij om tijd voor U te nemen, zodat ik uw stem versta en U gehoorzaam ben, dan zal het kwade uit mijn leven wegblijven en uw zegen overvloedig zijn. Dank U voor gezondheid en uw zegen in mijn leven.
 

Bron: Luisteren naar God
(uit de serie: Leren in de stilte)
Ook verkrijgbaar als luisterboek!
 

Wil je meer leren over hoe je vrij kunt komen van vloeken in je leven en Gods zegeningen kunt ontvangen, dan raden we je aan het boek Zegen of vloek te lezen.
Gebed voor DPM Wereldwijd… 
NOORWEGEN
* Bid dat het werk onder jongeren gaat bloeien in 2015.
* Bid om een geslaagde vertaling en druk van vijf boeken van Derek in de Zweedse taal.
* Bid dat er meer nieuwe deuren opengaan voor bediening en zending.
* Bid dat zendingsgerichte gelovigen de beschikbare mogelijkheden hiertoe middels DPM gaan zien, en het verlangen krijgen zich bij het werk aan te sluiten.

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email