27 augustus: Van Palmzondag naar Goede Vrijdag

DPM_logo

Thema: De Geest van de waarheid

Van Palmzondag naar Goede Vrijdag

27 augustus

Het principe dat we gisteren zagen, zonde belijden en oprechte bekering, als remedie tegen hypocrisie en religieus toneelspel, vinden we terug door de hele Bijbel heen. God zal nooit een compromis sluiten met de zonde en onechtheid. Dit wordt levendig geïllustreerd door twee dagen uit het leven van Jezus: Palmzondag en Goede Vrijdag.

Op Palmzondag kwam Jezus Jeruzalem binnen als een volksheld, de profeet van Nazaret in Galilea. De hele stad volgde Hem. Hij had op dat moment gemakkelijk kunnen afrekenen met Zijn vijanden, de religieuze leiders, en Zichzelf tot koning kunnen uitroepen. Dat was wat de mensen wilden. Maar Hij koos een andere weg. Vijf dagen later hing Hij afgewezen, naakt aan een wreed kruis. Waarom? Omdat God nooit een compromis zal sluiten met de zonde. De enige manier om met de zonde af te rekenen, was door het offer van Jezus aan het kruis.

Veel christenen praten over opwekking en bidden daarvoor. Ze hebben vaak niet in de gaten dat er een barrière voor opwekking is die je niet zomaar kunt wegdenken of overslaan: zonde. Totdat met zonde is afgerekend, kan er geen echte opwekking komen. En daar is maar één manier voor:

Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar wie ze belijdt en nalaat, die vindt ontferming (Spr. 28:13). Eerlijk gezegd zitten grote delen van de gemeente vandaag vol met ‘bedekte zonde’. Hieronder noem ik een aantal zonden die in de christelijke wereld vaak worden weggemoffeld:

1. Mishandeling. Emotioneel of seksueel misbruik van kinderen of andere gezinsleden. Of een combinatie hiervan.

2. Gebroken huwelijksbeloften.

3. Op onethische manier omgaan met geld.

4. Verslaving aan pornografie (Ik was geschokt toen ik ontdekte hoeveel dit voorkomt onder de leiders in kerken en gemeenten.)

5. Gulzigheid. Gerichtheid op bevrediging van onze lichamelijke behoeften.

Gods oplossing voor alle zonden is tweeledig. Ten eerste: belijden. Daarna: nalaten. Het is nooit gemakkelijk om zonden te belijden. Toch is er geen andere weg.

 

Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.(1 Johannes 1:9)

God heeft Zich nooit verplicht om zonden te vergeven die wij niet willen belijden.

Maar alleen belijden is niet genoeg. De tweede stap is ‘nalaten’ (zie Spr. 28:13). We moeten vastbesloten zijn om niet door te gaan met de zonde die we hebben beleden. Laten we Daniëls bondige advies aan koning Nebukadnezar opvolgen:

Breek met uw zonden door gerechtigheid te betrachten

(Daniël 4:27).

Tussen rechtvaardigheid en zonde zit niets.
Elke ongerechtigheid is zonde (1 Johannes 5:17). Wat niet rechtvaardig is, is zonde. Sta je oog in oog met een moeilijke beslissing?

Als je door deze overdenking vraagtekens in je leven bent gaan zetten bij dingen die je accepteerde of als je bent gewezen op gebieden waarin je ongehoorzaam bent geweest, open je dan voor de Geest van de waarheid! Hij staat voor je klaar en wil je graag helpen.

Geest van de waarheid, leid mij tot de volle waarheid en breng mij terug binnen het bereik van Gods genade. Help mij om elke onechtheid weg te doen uit mijn leven en te breken met alle leugen van de zonde, zodat ik van Palmzondag (Jezus’ binnenkomst in mijn leven) naar Goede Vrijdag beweeg: achter Jezus aan te gaan in Zijn sterven, om zo te breken met elke zonde.

De videoprediking ‘Genade versus wet‘ daagt je uit om vrij te komen van de wet en Jezus’ genade binnen te stappen, om zo blijvend te breken met elk patroon van zonde. Ook het boekje ‘Genade of niets‘ behandelt dit thema.
DPM Wereldwijd…

27 augustus – LATIJNS AMERIKA

De Heer heeft het V.S.-kantoor in contact gebracht met goede leiders binnen de lokale Spaanse gemeenschap. Bid om wijsheid van de Heer wat betreft het verstrekken van Dereks Spaanse materialen voor hun lokale werk, als ook voor de landen van Latijns Amerika waar er deuren voor het zendingswerk open gaan.

Onze facebookpagina

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email