27 februari: God verlangt naar intimiteit

Thema: In geest en in waarheid

God verlangt naar intimiteit

27 februari

Gisteren leerden we dat aanbidding intiem contact is met God; onze geest die een wordt met Gods Geest. De ziel, noch het lichaam van de mens, is hiertoe in staat. Alleen de geest van de mens is in staat tot die unieke, intieme relatie met God; het is de meest kostbare vorm van relatie met God; een relatie van eenwording door gemeenschap, die komt door aanbidding. Aanbidding is de hoogste activiteit waartoe de mens in staat is; God aanbidden in geest en in waarheid.

 

Om dit te kunnen, moeten we onze hele persoonlijkheid in lijn brengen met God en antwoord geven op Zijn verlangen naar ons. Je geest moet door je ziel heen werken, om je lichaam in beweging te brengen. Daarom is het zo dat als je geest wil aanbidden, deze nog niet veel kan uitrichten, zolang je ziel (je wil, je verstand en je gevoel) en van daaruit je lichaam, niet meewerken. En onthoud goed: een geest die God niet kan aanbidden omdat de ziel en het lichaam niet meewerken, is een gevangen geest. Voor zo’n geest werkt het lichaam als een gevangenis, hij zit achter slot en grendel door emoties, door verstandelijke redeneringen of door koppige onwil, en is niet in staat om te reageren op Gods verlangen naar intimiteit.

 

Dit is een probleem waar veel christenen mee kampen. We geven hun het Woord, maar we geven hun een incompleet beeld van hoe de Kerk zou moeten functioneren in aanbidding. Dus als mensen dan eens echte aanbidding ervaren, voelen ze zich verward omdat we ze hebben aangeleerd om vormelijke aanbidding zonder intimiteit met God, aanbidding die eigenlijk abnormaal is, te verwachten.

 

Gelukkig heeft God ons voorzien van een routekaart naar verschillende vormen van echte aanbidding. Hij heeft ons een model gegeven om na te volgen, zodat we kunnen binnentreden in ware aanbidding, en zo mogen binnenkomen in Zijn aanwezigheid. Dit model heet ‘de tabernakel’.

 

Er is zoveel te leren van het model van aanbidding dat God Zijn volk Israël aanreikte in het Oude Testament, door de opbouw van de tabernakel, waarin Hij Zijn kinderen een route voorschreef om te komen in Zijn aanwezigheid. Dit model zullen we de komende dagen gaan bekijken.

Vader, ik ben opgewonden en benieuwd als ik bedenk dat U Uw volk een route heeft voorgeschreven om in Uw aanwezigheid te komen, en dat ik door het verzoeningswerk van de Heer Jezus die route mag volgen! Ik wil de lege, vormelijke, feitelijk ‘abnormale’ aanbidding achter me laten Heer, en U leren werkelijk te aanbidden in geest en in waarheid! Amen. 

 

 

Meer diepgaand onderwijs over de praktijk van aanbidding vind je op ons DPM Nederland Youtube-kanaal in Dereks video-predikingen over aanbidding(kies  ‘video op Youtube’ – of te bestellen op dvd als je hem wilt bewaren), maar ook in het boekje ‘Dankzegging, lofprijs, aanbidding’.

Cover Binnengaan in Gods aanwezigheid

 

Uit het boek: In Gods aanwezigheid

DPM Wereldwijd…
INDONESIË

Eind vorig jaar heeft de Bethel kerk in Indonesië een grote samenkomst gehouden in Jakarta voor meer dan 6.000 voorgangers uit het hele land. Het DPM-team stelde 5.000 exemplaren van Life-Changing Spiritual Power beschikbaar voor gratis verspreiding. Bid dat deze voorgangers een beter begrip van het Woord zullen krijgen door Dereks onderwijs, en dat het een grote impact zal hebben op hun bediening.

Eind vorig jaar heeft bestuurslid Peter Rondeel een presentatie gegeven over het werk van DPM-Indonesië op een meeting van de Volle Evangelie Zakenlieden. Bid om veel meer van zulke gelegenheden om te delen over het werk van DPM in Indonesië.

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email