27 januari: Een kostbare paradox

 

 
DPM_logo

 
Thema: Verootmoediging maakt je sterk
________________________________________________________________________
Een kostbare paradox

27 januari

Het voorbeeld van gisteren – een verkeerde financiële keuze of zakelijke beslissing – is nog maar een relatief simpel voorbeeld. Maar wat als je zo’n foute inschatting hebt gemaakt op geestelijk gebied? Je hebt een broeder verkeerd ingeschat en hem links laten liggen… Wat doe je? Doe je alsof je neus bloedt, of vraag je vergeving en maak je het goed? Of een ander veel voorkomend voorbeeld. Een man in de bediening raakt te emotioneel betrokken bij een vrouw die hij hulp biedt. Ik heb dit vele malen zien gebeuren. Er hoeft niet eens sprake te zijn van lichamelijk contact, maar het hart van de man en zijn houding naar zijn vrouw is aangetast. Wat doe je? Bedek je het met religieuze praat en zeg je: ,,Ach, ik heb een speciale band met haar – ze begrijpt me op een manier die mijn vrouw niet begrijpt.”? O, wat een misleidende, gevaarlijke woorden! Ik heb met vele mannen te maken gehad die bevrijding nodig hadden op dit gebied, en het motto is: Vlucht zo ver mogelijk weg van die situatie! Zeg je baan op indien nodig, maar maak dat je weg komt!

 

Het probleem is, in het bijzonder voor mannen, dat we het zo moeilijk vinden om toe te geven dat we een fout hebben gemaakt. Het voelt zo vernederend en zwak. In het bijzonder als je het moet belijden aan je vrouw. Als een man zijn vrouw verkeerd heeft behandeld, als hij haar niet het respect, de liefde, tijd en tederheid heeft gegeven die haar toekomt, en hij komt ermee bij mij, dan komt hij daarmee niet weg. Dan zal ik hem altijd eerst terugsturen naar zijn vrouw om ook haar zijn excuses aan te bieden. Weet je waarom? Omdat de kans dat het dan opnieuw gebeurt vele malen kleiner is… Verootmoediging maakt je klein en het voelt misschien zwak, maar het maakt je geestelijk juist super sterk!

 

Het is een kostbare paradox, een schijnbare tegenstelling, dat bij God een houding van ootmoed waarin je je dus klein maakt, geestelijk juist een grootse daad is! Het is een geestelijk geheim, dat helaas in de wereld om ons heen meestal niet of nauwelijks begrepen wordt. Toch is het een universeel principe.

_____________________________________________________________________
Vader, help mij beseffen dat het krachtig en sterk is, om eerlijk te zijn over mijn fouten en me daar vervolgens ook radicaal van te bekeren! Heer, dank U wel dat U in mijn zwakte juist sterk bent en dat U mijn fouten vergeeft en me helpt om deze te herstellen.

 
Uit het boek: 
Gods wil, mijn levensdoel 
 
 
 
 
In het boekje ‘Hoger is lager’ beschrijft Derek Prince het universele principe van ootmoed als basis voor je leven. Nederigheid is in onze tijd een zeldzaam begrip aan het worden, maar het hoort thuis in de basisuitrusting van ieder kind van God.

DPM Wereldwijd…

27 januari – FRANKRIJK

Bid om Gods zegen op de vertalers, drukkers, grafisch ontwerpers en het kleine team in Frankrijk, dat ze tot zegen blijven zijn voor de franssprekende wereld.
Bid om een veilige aankomst van alle zendingen met Franse materialen voor Bijbelscholen in Afrika.
Bid om donoren die royaal geven aan het DPM-zendingswerk, inclusief het werk in Frankrijk. 

Onze facebookpagina 

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen 

 
 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email