27 juni: Buitengewone wonderen…

DPM_logo

Thema: Onze aanvalswapens: verkondiging

Buitengewone wonderen…

27 juni  

Gisteren lazen we in Jesaja 55:11 dat Gods Woord nooit leeg zal terugkeren, maar altijd een uitwerking zal hebben die God heeft bedoeld en die Hem behaagt. Als een hamer zal het elke rots verpulveren die Gods doeleinden in de weg staat. Zijn Woord is als een scherp zwaard dat tot in de diepste plekken van de menselijke persoonlijkheid doordringt, en dat de geheimen van het mensenhart en zijn motivaties en gedachten blootlegt.

 

In Handelingen 19:8-10 zien we een mooi voorbeeld van de kracht van Gods gepredikte Woord, tijdens Paulus’ bediening in Efeze:

 

En Paulus ging naar de synagoge en trad drie maanden lang vrijmoedig op (KJV: ‘sprak vrijmoedig’), om hen door besprekingen te overtuigen aangaande het Koninkrijk Gods. Maar toen sommigen verhard en ongehoorzaam bleven en ten aanhoren van de menigte kwaad bleven spreken van de weg (de volgelingen van Jezus werden in die eerste tijd ‘de mensen van de weg’ genoemd,red.), maakte hij zich van hen los en zonderde zijn discipelen af, terwijl hij dagelijks besprekingen hield in de gehoorzaal van Tyrannus. En dit ging twee jaar lang zo voort, zodat allen, die in Asia woonden, het woord des Heren hoorden, Joden zowel als Grieken.

 

Uit deze tekst komen voor mij drie woorden of begrippen naar voren die het karakter van Paulus’ verkondiging weergeven: overtuigen, dagelijks of voortdurend, en ‘zodat allen het hoorden…’ oftewel: wijdverbreid. Twee jaar lang onderwees hij dagelijks het Woord van God, in de hele provincie Asia. We realiseren ons vaak onvoldoende dat Paulus meer dan twee jaar in de stad Efeze verbleef, en daar dus elke dag het Woord van God predikte. Het gevolg is vergelijkbaar met een steen die in het water wordt gegooid en waarvan de rimpels steeds verder golven, in alle richtingen, tot aan de oever. Het eerste resultaat hiervan was een bovennatuurlijk getuigenis. In de Bijbel staat dat God Zijn Woord zal bevestigen. Hij bevestigt geen menselijke theorieën of filosofie, en ook geen denominatie. Hij zal daarentegen altijd Zijn Woord bevestigen. Dat deed Hij voor Paulus. In Handelingen 19:11-12 staat:

 

En God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus.

 

Ik houd van die woorden ‘buitengewone krachten’. Weet je wat dat betekent? Dat sommige ‘krachten’ (wonderen) blijkbaar gewoon waren… maar de wonderen die in Efeze gebeurden, waren ‘buitengewoon’… Ik heb mezelf vaak afgevraagd: In hoeveel kerken hebben we tegenwoordig nog ‘gewone’ wonderen – laat staan buitengewone? De buitengewone wonderen van Paulus worden vervolgens beschreven:

 

..zodat ook zweetdoeken of gordeldoeken van zijn lichaam aan de zieken gebracht werden en hun kwalen van hen weken en de boze geesten uitvoeren.

 

Uit persoonlijke ervaring kan ik getuigen dat ik ook in mijn tijd dergelijke wonderen heb zien gebeuren. Dit getuigenis is dus niet achterhaald. Het is ook voor vandaag en de sleutel ervoor is de prediking van het Woord van God.

Heer, maak in mij het verlangen wakker naar de bovennatuurlijke bevestiging van Uw Woord dat gepredikt wordt… door buitengewone wonderen en tekenen. Help ons als Uw kinderen, om Uw Woord te verkondigen met kracht, zodat Uw naam verheerlijkt wordt en Uw Koninkrijk zichtbaar! Amen!
 

Op onze website kun je een prachtige onderwijsbrief special lezen die heet: ‘Wat is eigenlijk het goede nieuws van het Koninkrijk?’ Hierin lees je hoe het altijd Jezus’ praktijk was, dat de verkondiging van Gods Woord gepaard ging met wonderen en tekenen…
DPM Wereldwijd…

27 juni – AUSTRALIË

Het Australische team gaat een Aboriginal bediening assisteren bij een aanstaande reis naar Arnhemland, in het noord-oosten van Australië, een gebied dat al duizenden jaren bewoond wordt door de inheemse bevolking. Bid dat deze bediening slaagt en dat het onderwijs van Derek een grote impact zal hebben op velen.

Onze facebookpagina

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email