27 maart: Echte zonen en dochters

 

 
DPM_logo

 
Thema: Goddelijke discipline/volheid van leven
_______________________________________________________________________

Echte zonen en dochters

27 maart

We kijken vandaag nogmaals naar Hebreeën 12:10, waar Gods discipline vergeleken wordt met de discipline van menselijke ouders:

Want zij (onze menselijke ouders) hebben ons wel voor een korte tijd naar het hun goed dacht bestraft…

Dit betekent niet dat ouders het leuk vinden om hun kinderen te moeten straffen. Het betekent gewoon dat ze het doen met de beste bedoelingen, maar er ligt ook een betekenis in dat ouders straffen naar eigen inzicht. Iedereen zal herkennen dat ouders soms niet zo wijs of correct zijn in hun discipline. Toch doen ze meestal het beste wat zij kunnen. De schrijver van Hebreeën gaat verder met de uitspraak:

 maar Hij (God) doet dat tot ons nut, opdat wij deel krijgen aan Zijn heiligheid. (Hebreeën 12:10)

Merk op dat het einddoel van alle kastijding en correctie is opdat wij deel krijgen aan Zijn heiligheid. Hier zien we het ultieme doel van goddelijke discipline. Dat is het doel waar God met al Zijn tussenkomst en controle in ons leven op aanstuurt. Ik heb heel wat mensen ontmoet die al zo’n vijftien of twintig jaar christen zijn en die een houding hebben van: ‘God hoeft mij niet langer te corrigeren.’ Niets is minder waar. God moet jou en mij blijven corrigeren, totdat we deel hebben gekregen aan Zijn heiligheid. Zolang dat doel niet bereikt is, zijn we onderworpen aan kastijding en correctie. Iets verderop lezen we in vers 11:

En elke bestraffing schijnt op het moment zelf wel geen reden tot blijdschap te zijn, maar tot droefheid. Maar later geeft zij hun die erdoor geoefend zijn een vreedzame vrucht van gerechtigheid.

Het Griekse woord dat hier vertaald is met ‘geoefend’, betekent ook ‘gymnastisch getraind’. Het is alsof je door een intensief atletisch trainingsprogramma gaat, waar uiteraard discipline bij hoort. Het betekent een krachtsinspanning, ondanks de weerstand van je lichaam en flinke spierpijn. Het betekent ontbering, afzien. Maar het doel is dat je kracht, uithoudingsvermogen, souplesse en veerkracht neerzet, en goede prestaties levert. Dat is ook het doel van onze training door kastijding (ook al kan die pijnlijk zijn): dat we deelgenoten worden van Gods heiligheid.

_______________________________________________________________________
Vader, soms ervaar ik droefheid als U mij ‘bestraft’, als U mij opvoed, maar ik wil me door U laten opvoeden, Uw lessen leren en me er niet tegen verzetten, zodat ik uiteindelijk de vreedzame vrucht mag gaan dragen van gerechtigheid. Laat mij Uw doel voor ogen houden, namelijk dat U wilt dat ik deel krijg aan Uw heiligheid.

 
 
Uit: Heiligheid is geen optie
DPM Wereldwijd…
 
27 maart – OEKRAÏNE 
Oekraïne beleeft een tijd van strijd en onrust, en veel mensen zijn teleurgesteld in de politiek. Toch is er een nieuwe openheid naar God toe. 
Bid voor het land en vraag de Heer dat velen tot geloof in Christus zullen komen. Bid dat het Lichaam van Christus hier zal worden bemoedigd en versterkt door het werk van DPM.

Onze facebookpagina 

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen 

 
 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email