27 november: Geloof moet beleden worden

Thema: Geloof moet beleden worden

Belijden zonder twijfel

27 november

In Romeinen 10:8-10 benoemt Paulus de basis van onze behoudenis, en legt daarbij even grote nadruk op geloof in het hart als op het belijden met de mond:

 

“Maar wat zegt zij? Dicht bij u is het Woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het Woord van het geloof, dat wij prediken. Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid.”

 

In deze drie verzen spreekt Paulus over de mond en het hart, maar de volgorde waarin hij het doet, is opmer­kelijk. In vers 8 en 9 noemt hij eerst de mond en daarna het hart. Maar in vers 10 is de volgorde omgekeerd: het hart komt eerst, daarna de mond. Ik geloof dat dit overeenkomt met de praktijk. We beginnen met Gods Woord in onze mond. Door het met onze mond te belijden, ontvangen we het in ons hart. Hoe vasthoudender we het belijden met onze mond, hoe steviger het wordt gevestigd in ons hart. Als het geloof eenmaal vaste grond heeft gekregen in ons hart, is er voor de juiste belijdenis geen inspanning meer nodig. Het geloof stroomt op een natuurlijke manier naar buiten via ons spreken. Dan zullen we steeds meer de volle zegen van onze redding gaan ervaren. Om iets uit het ‘hart’ te leren, herhalen we dat steeds met onze mond. We blijven dat doen tot het ons geen enkele inspan­ning meer kost. Op deze manier wordt datgene wat in onze mond begint, blijvend in ons ‘hart’ geprent.

 

Zo ging het ook toen we als kinderen de tafels van verme­nigvuldiging moesten leren. We bleven ze steeds herhalen: zeven keer zeven is negenenveertig… acht keer zeven is zesenvijftig… enzovoort. Uiteindelijk kostte het juiste antwoord geen enkele inspanning meer. Ons denken werd gevormd door ons spreken. Je kunt me nog steeds ’s nachts wakker maken en vragen: Hoeveel is zeven maal zeven? Zonder aarzeling zal ik antwoorden: Negenenveertig. Op dezelfde manier kunnen we het Woord van God onuit­wisbaar in ons hart gegrift hebben. Als een nood zich voordoet, of als er een beroep op ons geloof wordt gedaan, belijden we Gods Woord zonder aarzeling.

 

In het begin kan er een worsteling zijn. Onze gevoelens kunnen ons aanzetten iets te zeggen dat niet overeenstemt met Gods Woord. Maar doelbewust weerstaan we onze gevoelens en laten de woorden van onze mond overeenkomen met Gods Woord. Uiteindelijk zal er geen worsteling meer zijn, maar zal het heel natuurlijk voor ons zijn om in iedere situatie met onze mond te spreken wat God zegt in Zijn Woord.

 

Het is van groot belang om onderscheid te maken tussen geloof en gevoel. Gevoel is gebaseerd op onze zin­tuigen. Heel vaak gaat gevoel in tegen Gods Woord. Maar geloof brengt ons in contact met Gods Woord, de waarheid. Steeds wanneer geloof en gevoel met elkaar in conflict komen, moeten we besluiten om door ons belijden aan de kant van het geloof te gaan staan, niet aan die van ons gevoel.

 

Geloof belijdt de feiten van Gods Woord als waar. Gevoelens kunnen schommelen, maar uiteindelijk – als het geloof standvastig is – zullen de gevoe­lens in overeenstemming komen met Gods Woord. Aan de andere kant, als we aan het verkeerde eind beginnen, dus bij ons gevoel in plaats van Gods Woord, dan zullen we altijd in moeilijkheden komen. Onze gevoelens veranderen gemakkelijk. Als ons leven daarop gebaseerd is, zal het onstandvastig zijn. De rechtvaardige zal door geloof leven – niet door gevoel!

Vader, wilt U mij leren om te beginnen bij geloof. Wilt U mij leren om Uw Woord, de waarheid uit te spreken, te belijden met mijn mond, zodat ik, als ik het nodig heb, zonder aarzeling Uw waarheid kan spreken. Dank U wel, dat mijn gevoel dan ook in lijn zal komen met de waarheid.

 

De_kracht_van_proclamatie

Leer meer over de kracht die er ligt in het uitspreken van Gods Woord in het boek:
De kracht van proclamatie.

                                               

 

Uit het boek: Leven door geloof

                                               

DPM Wereldwijd…

 

CHINA

Bid dat elk boek van Derek Prince dat wordt gedrukt en verspreid in verschillende delen van China, door veel mensen gelezen zal worden en levensveranderend zal zijn voor ieder van hen.

Berichten suggereren de mogelijkheid van een strengere controle van de regering op de kerken tegen het einde van het jaar. Bid dat de Heer dit verhindert en dat een meer liberale godsdienstpolitiek standhoudt.

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email