28 juli: Wees niet kleinzielig, maar ruimhartig!

DPM_logo

Thema: Ons antwoord: onbegrijpelijke liefde

Wees niet kleinzielig, maar ruimhartig!

28 juli   

Afgelopen dagen keken we naar het prachtige verhaal van Maria Magdalena, die voor haar totale overgave en toewijding bovendien een bijzondere beloning ontving. Lees maar in Markus 14:9:

 

Voorwaar, Ik zeg u: Overal waar dit Evangelie gepredikt zal worden in heel de wereld, zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden over wat zij gedaan heeft.

 

Zelfs dit boekje is vandaag nog een vervulling van die profetie, want de boodschap van dit boekje is verspreid over de hele wereld, via radio, boeken en internet. En daarmee is het slechts één van de vele vervullingen van Jezus’ profetie over deze vrouw, want al eeuwenlang is het verhaal van haar toewijding bovendien onderwerp geweest van talloze predikingen.

 

Tenslotte komen we bij het derde punt: wat was de reactie van de critici? Ten eerste: ze waren bekrompen en gierig, zoals vaak opgaat voor religieuze mensen. Denk eens aan de uitdrukking: ‘Arm als een kerkrat!’ Om de uitdrukking ‘arm’ kracht bij te zetten, gebruikt de wereld het beeld van kerk-ratten. Men beschouwt kerkratten blijkbaar als armer dan gewone ratten. De wereld denkt blijkbaar over de kerk als een arme, gierige groep mensen. En veel christenen geven de wereld helaas gegronde redenen voor die veronderstelling. Maar bedenk: het waren de critici die bekrompen en gierig waren, niet Jezus en niet Maria.

 

Overigens waren de critici – en met name Judas – ook hypocriet. Op het moment dat de critici die kostbare olie uitgegoten zagen worden, liepen ze plotseling over van bezorgdheid voor de armen. Ik vraag me echter af of ze vóór die bewuste gebeurtenis wel zo hard gelopen hadden voor de armen. Het Bijbelse verslag geeft trouwens expliciet aan dat dit niet het geval was. Het blijft bovendien de vraag of ze ná die geschiedenis met Maria wèl iets gedaan hebben voor de armen.

 

Een ander gegeven over de critici – en dat is kenmerkend voor critici – is dat ze kleinzielig waren. Ze konden niet eens genieten van die heerlijke parfum. Het hele huis was vervuld met die zachte, heerlijke geur, maar ze hadden het zo druk met boos en kritisch zijn, dat ze vergaten te genieten.

Heer, behoed mij voor kleinzielig, bekrompen gedrag. Laat mijn hart zo overlopen van ruimhartige, verkwistende liefde voor U, dat het overstroomt naar anderen. En dan juist naar hen die Uw genade zo hard nodig hebben. Laat hen die steeds proeven uit mijn woorden en mijn daden! Amen!

 

DPM Wereldwijd…

28 juli – SRI LANKA

Bid om bescherming, wijsheid en richting voor de directeuren Elsie en Danny en anderen die begin augustus Sri Lanka gaan bezoeken en hopen een DPM-bestuur te kunnen vormen in Colombo. Zij geloven dat God een doorbraak wil geven in dit land en bespeuren dat de vijand al het mogelijke zal doen om dit te voorkomen.

Bid om Gods wijsheid en zalving voor de nieuwe coördinator voor Sri Lanka en ook om twee geschikte mensen die kunnen dienen in het bestuur.

Onze facebookpagina

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email