28 maart: Gehoorzaamheid leren door lijden

Thema: Zegeningen van het nieuwe verbond

Gehoorzaamheid leren door lijden

28 maart

Het geweldige aan de nieuwe, levende weg is dat als je je hart erop zet om de Heer te volgen, dan kun je je verheugen. Hoewel het op sommige momenten moeilijk lijkt, zal het je toch vullen met vreugde.

 

Want het betaamde Hem, om wie alle dingen zijn en door wie alle dingen zijn, dat Hij, om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen, de Leidsman van hun zaligheid door lijden zou heiligen. (Hebreeën 2:10)

 

Jezus is geheiligd – volmaakt geworden – door lijden heen. Hij is onze Leidsman. Wij worden op dezelfde manier vervolmaakt – dus geheiligd – als Hij – door lijden heen. En dat lijden komt voort uit gehoorzaamheid. We worden vervolmaakt door te zeggen: Niet zoals ik wil, maar zoals U wilt.

 

Let wel, we worden niet volmaakt door het lijden dat komt door ongehoorzaamheid. Die vorm van lijden bestaat namelijk ook, maar dat lijden is niet reinigend of louterend.

 

Immers, zowel Hij die heiligt, als zij die geheiligd worden, zijn allen uit één. (Hebreeën 2:11a)

 

‘Hij die heiligt’ is Jezus. ‘Zij die geheiligd worden’, dat zijn wij. En de ‘Ene’ uit wie wij allen voortkomen – Jezus, u en ik – is de Vader. We worden dus door de Vader geheiligd op dezelfde manier waarop dat met Jezus gebeurde. Het is de weg van Jezus die ons leidt naar heiligheid en volmaaktheid. Dat is de weg.

 

In de dagen dat Hij op de aarde leefde, heeft Hij met luid geroep en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan Hem die Hem uit de dood kon verlossen. En Hij is uit de angst verhoord. (Hebreeën 5:7)

 

Andere vertalingen zeggen: ,,Vanwege zijn nederige onderwerping is Hij verhoord.” Jezus’ gebeden werden verhoord – Hij werd verlost uit de dood, maar Hij moest er eerst doorheen. Dat is de geest van de toegang tot God. Jezus is ons volmaakte voorbeeld. Hij werd verhoord door Zijn ‘vreze des Heren’ – Gods wil was voor Hem belangrijker dan Zijn eigen wil. Dit is meestal het basisprobleem van mensen wiens gebeden niet verhoord worden; hun eigen wil is belangrijker dan wat God zegt. Er zijn meer redenen, maar hier ligt een belangrijke wortel. Je kunt mensen alle principes leren van beantwoord gebed, maar als hun basishouding verkeerd is, werken deze principes niet. Het begint bij je houding; Jezus werd verhoord vanwege Zijn nederige onderwerping aan Gods wil. Hoewel Hij de Zoon was, heeft Hij gehoorzaamheid geleerd uit wat Hij heeft geleden. (Hebreeën 5:8)

 

Jezus ontdekte hoe het was om door lijden heen gehoorzaamheid te leren, door te doen wat God van Hem vroeg. En toen Hij volmaakt geworden was, is Hij voor allen die Hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. (Hebreeën 5:9)

 

Wat een geweldige climax! Doordat Jezus dwars door lijden – en zelfs de dood – heen, gehoorzaam bleef en niet Zijn eigen wil zocht, werd Hij de oorzaak van eeuwige zaligheid voor alle miljoenen mensen die in Zijn voetstappen volgen.

 O Heer Jezus, wat geweldig dat de moeiten en het lijden waar we hier op aarde doorheen gaan, niet het laatste is wat we met U meemaken. Nee, door gehoorzaamheid en volhouden vervolmaakt U ons, heiligt U ons, en komen we Uw eeuwige heerlijkheid binnen. Heer Jezus, geef mij de genade om dwars door alles heen in Uw voetstappen te blijven volgen. Daarin vind ik vreugde Heer! Amen.
Cover Binnengaan in Gods aanwezigheid

 

Uit het boek: In Gods aanwezigheid

Wist je dat we een mooie proclamatiekaart hebben voor jongeren, waarmee ze zich kunnen toewijden aan het doen van de wil van God. Hij is bedoeld voor jongeren van 9 tot 90, dus waarom zou je hem vandaag niet uitspreken. Klik hier voor de link.

(Klik hier voor een overzicht van alle proclamaties over specifieke jongerenthema’s zoals partnerkeuze, seksualiteit, identiteit, beroepskeuze en toekomst op onze website.)

DPM Wereldwijd…
 

FRANKRIJK

Catherine verzorgt de boekhouding en overziet ook Correspondentieschool De Pijlers. Bid voor haar dat de Heer haar inzicht, verfrissing, bemoediging en bescherming geeft bij alles wat ze doet.

Bid dat de studenten van De Pijlers de benodigde discipline hebben om de cursus af te maken; bid ook dat nieuwe studenten zich gaan inschrijven.

Bid om de zalving van de Heer voor Florence, die boeken en videoboodschappen vertaalt.Bid dat alle zendingen met Frans materiaal voor Franssprekend Afrika veilig en snel arriveren.

 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email