28 september: Drie belangrijke feiten

Thema: Geschapen om te heersen

Drie belangrijke feiten

(Derek Prince gaat in het boek ‘Leven als Zout en Licht’ dieper in op de gelaagdheid in satans koninkrijk, en hoe hij door middel van leugens en bluf er behoorlijk in slaagt om kinderen van God te misleiden en Jezus’ overwinning te verdoezelen. Wij pakken de lijn van het boek echter op bij de praktische uitwerking van Jezus’ overwinning op de tegenstander, en de rol die jij en ik – als kinderen van God – daarin spelen.)

28 september

Jezus heeft satan en zijn hele rijk totaal verslagen en Hij heeft hem ontdaan van al zijn wapens. Dit kun je zien als satans best bewaarde geheim. Het enige middel dat hij overheeft is bluf… Maar Jezus’ definitieve, ultieme, totale overwinning op de duivel is het hoofdthema van de Bijbel en het is voor de Gemeente cruciaal om deze waarheid goed te bevatten en de Bijbelse basis ervan te begrijpen. In Genesis 1 vinden we de beschrijving van de schepping van Adam:
En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen! (Genesis 1:26).
Hier staan drie belangrijke feiten.
1. God maakte de mens naar Zijn eigen gelijkenis, naar Zijn eigen beeld. ‘Gelijkenis’ wijst naar het innerlijk; ‘beeld’ verwijst naar het uiterlijk. Adam was gemaakt als God in zijn moraal en geest, in tegenstelling tot elk ander, lager geschapen wezen. Maar hij was ook zoals God geschapen in zijn uiterlijk. Door de hele Bijbel heen betekent het woord ‘beeld’ steeds ‘de uiterlijke vorm’. De mens leek op God. Dit is voor sommige mensen misschien schokkend om bij stil te staan, maar het is waar.
Laat ik het als volgt verduidelijken: het is duidelijk dat toen God naar de aarde kwam in de persoon van Jezus, Hij zichtbaar moest worden in de gedaante van een mens – niet als een rund of als een kever. Het was de menselijke gedaante die goed en geschikt was voor het zichtbaar worden van de Zoon van God, toen Hij in het vlees kwam. Dus toen Adam geschapen werd, leek hij uiterlijk op God.
2. Niet alleen Adam, maar het hele menselijk ras werd betrokken in Gods doelstellingen. Genesis 1:26 zegt: ,,Laten zij…” – niet ,,laat hem…”, maar: ,,Laten zij heersen…”
3. Het derde grote feit is dat Adam (samen met zijn hele ras) werd geschapen om te heersen over de hele schepping. Het is heel belangrijk om te begrijpen dat alles wat verloren was gegaan in de eerste Adam, hersteld werd in de laatste Adam: Jezus Christus (zie 1 Korinthe 15:45-49). Dat is inclusief de heerschappij. Helaas heeft de meerderheid van de christenen geen besef van deze waarheid, deels omdat ze zich niet realiseren hoe de eerste Adam was.
De eerste Adam was een geweldig, indrukwekkend wezen. In zijn uiterlijk leek hij op God en hij zou namens God autoriteit uitoefenen over het hele domein waarover God hem had gesteld. En kijk dan eens naar dit domein! Het was geen klein lapje grond hier of daar… Het was over heel de aarde, dat God hem heerschappij gaf… hij was geschapen om als Gods vertegenwoordiger te heersen, door Gods verschijning over de hele aarde te laten zien.
Dus daar was Adam, hij leek op God, en was in een positie gesteld om namens God gezag uit te oefenen over de aarde. Maar wat gebeurde er? Simpel gezegd: Adam verkocht alles aan Gods rivaal. Daarom zond God Zijn Zoon, de ‘tweede Adam’ om alles te herstellen. (Zie Hand.3:19-21, red.)
Hemelse Vader, het is ontnuchterend te bedenken dat U de mens heeft geschapen om namens U heerschappij te voeren over de aarde. En ik besef dat wij er als mensen, geschapen naar Uw beeld en gelijkenis , weinig van terecht hebben gebracht. Maar in Uw genade zond U de ‘tweede Adam’ om alles nieuw te maken. Zend ons uit in Uw plan Heer, zodat het herstel van alle dingen door Jezus Christus bewerkt wordt tot in elk detail van Uw heilsplan voor de schepping! Amen.
Gebed voor DPM Wereldwijd…
NIEUW ZEELAND
Op de recente Internationale Wereld Zendingsconferentie in Thailand heeft het DPM Nieuw Zeeland  kantoor de hoofd-afgevaardigden voorzien van 230 micro SD-kaarten (elk 80 uren audio-onderwijs van Derek bevattend).
Bid dat deze hulpbronnen zullen worden gebruikt door alle ontvangers in hun eigen landen, om duizenden voorgangers, bedieningsleiders en anderen te beïnvloeden.

 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email