28 september: Wees bereid dwaas te lijken

Thema: Horen en gehoorzamen

Wees bereid dwaas te lijken        

27 september

Gisteren lazen we dat het belangrijk is om onmiddellijk te gehoorzamen aan Gods stem.

Vandaag bespreken we een tweede waarschuwing: Wees bereid dwaas te lijken in de ogen van anderen. Paulus zegt in 1 Korinthe 1:25: Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen. Als je gelooft dat de gedachten van mensen wijs zijn, dan kan het gebeuren dat je God misloopt. In dezelfde brief aan Korinthe is Paulus overduidelijk:

 

Laat niemand zichzelf bedriegen. Als iemand onder u denkt dat hij wijs is in deze wereld, laat hij dwaas worden, opdat hij wijs zal worden. (1 Korinthe 3:18)

 

Om werkelijk wijs te worden, moet je beginnen een dwaas te worden. Veel mensen struikelen daarover, maar hiervan zijn voorbeelden te over in de Bijbel. Noach bouwde een schip midden op het vasteland, terwijl niemand ooit regen had gezien. Dat was volkomen dwaas, maar het was de wijsheid van God. Naäman, de overste van Syrië, daalde neer in de modderige rivier de Jordaan en stelde zijn melaatse lichaam ten toon, door zich zeven keer onder te dompelen. Hoe dwaas! Maar hij werd wél genezen. En dan, in Johannes 9, is er een man die blind geboren is. Jezus smeert modder – gemaakt van speeksel – op zijn ogen en zegt hem weg te gaan en zich te wassen in de beek Siloam. Hoe dwaas moet hij eruit gezien hebben, zijn weg zoekend naar de beek Siloam, met modder op zijn ogen. Maar hij werd genezen!

 

Ooit was ik aan het prediken in Oost-Afrika. Ik hield een conferentie van zeven dagen en aan het eind van iedere dienst zei ik: ,,Als iemand wil dat ik met hem of haar bid voor genezing, sta op en ik zal met u bidden.” Er was een blinde vrouw, die door een jongen naar de dienst was meegenomen; zes dagen lang stond ze elke dag op na mijn uitnodiging. Ik bad, maar er gebeurde niets. Ik begon me beschaamd te voelen voor haar. Op de zevende dag was ze er ook. Ik zei opnieuw: ,,Als je wilt dat ik bid voor je genezing, sta op!” En weer stond ze op. Ik sloot mijn ogen en bad, maar kon het niet helpen dat ik me afvroeg: Wat gaat er met deze arme vrouw gebeuren? Toen ik mijn ogen opendeed, liep ze zonder de jongen over het podium, om te laten zien dat haar ogen waren genezen! Ze moest blijkbaar eerst bereid zijn dwaas te zijn in de ogen van anderen…

Vader, geef mij de moed om dwaas te zijn in de ogen van mensen. Ik wil U gehoorzaam zijn, ook als anderen dit dwaasheid vinden. Ik ben bereid om dwaas te worden omdat ik daarmee Uw wijsheid kan vinden. Uw wijsheid is zo kostbaar voor mij, Heer! 

DPM Wereldwijd…

 

28 september – SRI LANKA

Bid om de leiding van de Heer voor de coördinator en al de nieuwe contacten op Sri Lanka, die meehelpen DPM hier te vestigen.

Bid voor de vertaling en de uitgave van materiaal in de Singalese taal; bid ook om de juiste ‘stem’ om sommige van Dereks fundamentele materialen op te nemen op cd.

 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email