28 september: Zijn woonplaats

   
   
   
 
DPM_logo

 
 

Weektekst:

Mijn Vader heeft mij gemaakt

Doet u dit de HEERE aan, dwaas en onwijs volk?
Is Hij niet uw Vader, die u verworven heeft,
die u gemaakt heeft en u stand heeft doen houden?
(Deuteronomium 32:6)

Zijn woonplaats

28 september

Wat is het doel waarvoor ons lichaam is gemaakt? Het is een belangrijk doel en het antwoord op die vraag is eenvoudig maar opwindend. Paulus schreef in zijn eerste brief aan de gemeente in Korinthe:
Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u is en die u van God hebt, en dat u niet van uzelf bent? (6:19). Waarom ontwierp en schiep God een lichaam voor de mens? Het antwoord is verbazingwekkend. Hij wilde dat het lichaam van iedere verloste gelovige zou functioneren als een tempel waarin Hij zijn intrek zou kunnen nemen door zijn Heilige Geest. Als je je lichaam bekijkt vanuit die gedachte, dan verandert je hele houding. Je lichaam is ontworpen om een tempel voor God te zijn, waarin Hij kan wonen.

 

De Bijbel leert ons dat God niet woont in tempels die door mensenhanden zijn gemaakt (zie Handelingen 7:48; 17:24). Je kunt allerlei gebouwen neerzetten – synagogen, kathedralen, kerken, wat dan ook – God zal er niet in gaan wonen. Als Gods volk in zulke gebouwen samenkomt, zal God daar bij hen zijn, maar Hij woont er niet. God heeft zijn eigen tempel ontworpen. Wat is deze tempel? Ons lichaam.

Het is verbijsterend te bedenken dat de Almachtige God, de Schepper van hemel en aarde, zijn woning heeft gekozenin ons fysieke lichaam en het maakt tot zijn tempel.

Toen Jezus in Johannes 7 sprak over de Heilige Geest, zei Hij: Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn buik vloeien. (En dit zei Hij over de Geest…) (vers 38,39). Er is een gebied in je lichaam dat God wil bewonen door zijn Heilige Geest. In je buik kun je de aanwezigheid van zijn Geest ervaren.

Dank U Heer, voor uw werk in mij. Ik proclameer dat mijn lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in mij woont. Mijn Vader heeft mij gemaakt. Amen.

Bron: God’s plan for your body (CD)
Gods levende Woord

Uit het boek: Gods levende woord 
Klik hier voor meer info en bestellen

Onze facebookpagina 

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen 

 
 
 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email