29 mei: Hulp is onderweg!


DPM_logo

Thema: Strijd van engelen
________________________________________________________________________

Hulp is onderweg!

29 mei 

In het boek Daniël staat een specifiek voorbeeld beschreven van geestelijke strijd, dat ons meer inzicht geeft in de locatie van satans rijk. In hoofdstuk 10 beschrijft Daniël hoe hij bad en God zocht om openbaring te ontvangen over de toekomst van Zijn volk Israël. Drie weken lang wijdt hij zich toe aan intens gebed en wacht op God. Aan het eind van die drie weken komt er een engel uit de hemel naar Daniël toe, met het antwoord op zijn gebed. De engel was zo imposant en krachtig, dat alle mensen die bij Daniël waren uiteen vluchtten en hijzelf als enige overbleef om de openbaring te ontvangen. In Daniël 10:2-6 staat:

 

In die dagen bracht ik, Daniël, drie volle weken door met rouw bedrijven; smakelijke spijze at ik niet, vlees noch wijn kwamen in mijn mond en ik zalfde mij in het geheel niet, tot er drie volle weken verlopen waren. Op de vierentwintigste dag nu van de eerste maand, terwijl ik mij aan de oever van de grote  rivier, dat is de Tigris, bevond, sloeg ik mijn ogen op en zie, daar zag ik een man in linnen klederen gekleed en de lendenen omgord met goud van Ufaz; zijn lichaam was als turkoois, zijn gelaat schitterde gelijk de bliksem, zijn ogen waren als vurige fakkels, zijn armen en voeten glanzend van gepolijst koper, en het geluid van zijn woorden als het gedruis van een menigte.

 

Zoals ik al zei, konden Daniëls metgezellen deze glorieuze verschijning niet verdragen, en ze vluchtten  gewoon. Toen begon de engel tot Daniël te spreken en het gedeelte waar ik mij op wil richten, is vers 12 en 13:

 

En hij zeide tot mij: Vrees niet, Daniël, want van de eerste dag af, dat gij uw hart erop gezet hadt om inzicht te verkrijgen en om u voor uw God te verootmoedigen, zijn uw woorden gehoord, en ik ben gekomen op uw woorden.

 

Het is belangrijk om goed te begrijpen, dat op de eerste dag dat Daniël ging bidden, zijn gebed al gehoord werd en de engel werd uitgezonden om het antwoord te gaan overbrengen. Maar drie weken lang kon de engel de aarde en Daniël niet bereiken. Waardoor was de engel drie weken onderweg? Hij werd tegengestaan door satans engelen. Ergens onderweg van Gods hemel naar de aarde, moest de engel door satans rijk in de hemelse gewesten heen zien te breken. Daar werd hij tegengewerkt door kwade engelen, die probeerden hem te beletten met de boodschap voor Daniël verder te gaan.

 

Ook wij mogen ervan overtuigd zijn, dat op het moment dat wij bidden, ons gebed gehoord wordt. Het antwoord op ons gebed kan soms op zich laten wachten door geestelijke tegenstand, maar laat dat ons er niet van weerhouden om te volharden in gebed! Houd vol, hulp is onderweg! 

________________________________________________________________________

Hemelse Vader, dank U dat U mij hoort als ik tot U roep, en dat het antwoord op mijn gebed onderweg is. Juist vandaag, op Hemelvaartsdag, vieren we het feest van de komende Koning en zien uit naar Uw wederkomst Heer Jezus! Maar ook als ik in mijn situatie nog geen antwoord zie, blijf ik in geloof vasthouden aan wat U heeft beloofd.

 

DPM Wereldwijd…

29 mei – VERENIGDE STATEN

Het werk in de gevangenissen blijft groeien, waardoor honderden gevangenen elke maand onderwijsmateriaal ontvangen. Bid om een machtige aanraking van de Heer voor deze mannen en vrouwen die Zijn Woord bestuderen en Hem willen dienen zowel binnen als buiten de gevangenis.

Onze facebookpagina

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email